Ungherese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

존경하는 관계자 분께
Tisztelt Uram!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
존경하는 관계자 분께
Tisztelt Hölgyem!
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
존경하는 관계자 분께
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
존경하는 관계자 분(들)께
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
존경하는 관계자 분(들)께
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
존경하는 김철수 님께
Tisztelt Smith Úr!
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
존경하는 김희연 님께
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
존경하는 김희연 님께
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
존경하는 김희연 님께
Tisztelt Smith Asszony!
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
친애하는 최현우님께
Kedves Smith John!
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
...에 지원하고 싶습니다.
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
저의 장점은 ... 입니다.
Erősségeim ...
Per illustrare i propri punti di forza
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Szakterületem a ....
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Magas szinten beszélek...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Középszinten beszélek....
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Per parlare delle tue competenze informatiche
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Per riassumere sulle tue competenze
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Kiváló kommunikációs készség
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
추론 이해 능력
Deduktív érvelés
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
논리적인 사고능력
Logikus gondolkodás
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
분석 능력
Analitikus készségek
La capacità di analizzare in dettaglio
좋은 사교성
Jó interperszonális készség
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
협정 능력
Jó tárgyalási készség
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
프리젠테이션 능력
Előadó készség/Prezentációs készség
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
... (이름) 드림
Tisztelettel,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
... (이름) 드림
Tisztelettel,
Formale, molto usato, destinatario noto
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Tisztelettel,
Formale, non molto usato, destinatario noto
감사합니다. ...씨.
Üdvözlettel,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome