Rumeno | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

존경하는 관계자 분께
Stimate Domn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
존경하는 관계자 분께
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
존경하는 관계자 분께
Stimate Domn/Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
존경하는 관계자 분(들)께
Stimați Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
존경하는 관계자 분(들)께
În atenția cui este interesat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
존경하는 김철수 님께
Stimate Domnule Popescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
존경하는 김희연 님께
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
존경하는 김희연 님께
Stimată Domnișoară Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
존경하는 김희연 님께
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
친애하는 최현우님께
Dragă Andrei Popescu,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
...에 지원하고 싶습니다.
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
저의 장점은 ... 입니다.
Punctele mele forte sunt...
Per illustrare i propri punti di forza
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Domeniul meu de bază este...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Stăpânesc foarte bine...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Cunosc la nivel mediu...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Am...ani de experienţă în domeniul...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Sunt un utilizator experimentat de...
Per parlare delle tue competenze informatiche
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Per riassumere sulle tue competenze
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Abilităţi de comunicare excelente.
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
추론 이해 능력
Gândire deductivă.
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
논리적인 사고능력
Gândire logică.
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
분석 능력
Abilităţi analitice.
La capacità di analizzare in dettaglio
좋은 사교성
Abilităţi interpersonale bune.
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
협정 능력
Abilităţi de negociere
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
프리젠테이션 능력
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
... (이름) 드림
Cu stimă,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
... (이름) 드림
Cu sinceritate,
Formale, molto usato, destinatario noto
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Cu respect,
Formale, non molto usato, destinatario noto
감사합니다. ...씨.
Toate cele bune,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome