Polacco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

존경하는 관계자 분께
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
존경하는 관계자 분께
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
존경하는 관계자 분께
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
존경하는 관계자 분(들)께
Szanowni Państwo,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
존경하는 관계자 분(들)께
Szanowni Państwo,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
존경하는 김철수 님께
Szanowny Panie,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
친애하는 최현우님께
Szanowny Panie,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
...에 지원하고 싶습니다.
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
저의 장점은 ... 입니다.
Moje mocne strony to ...
Per illustrare i propri punti di forza
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Biegle posługuję się programem/programami...
Per parlare delle tue competenze informatiche
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Per riassumere sulle tue competenze
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
추론 이해 능력
Rozumowanie dedukcyjne
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
논리적인 사고능력
Logiczne myślenie
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
분석 능력
Zdolności analityczne
La capacità di analizzare in dettaglio
좋은 사교성
Zdolności interpersonalne
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
협정 능력
Zdolności negocjacyjne
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
프리젠테이션 능력
Umiejętność prezentacji
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Referencje na żądanie.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referencje na żądanie od ...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
... (이름) 드림
Z wyrazami szacunku,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
... (이름) 드림
Z wyrazami szacunku,
Formale, molto usato, destinatario noto
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Z poważaniem,
Formale, non molto usato, destinatario noto
감사합니다. ...씨.
Pozdrawiam,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome