Finlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

尊敬的先生,
Hyvä Herra,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Hyvä Rouva,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Hyvä vastaanottaja,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Hyvä herra Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Hyvä rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Hyvä neiti Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯小姐/女士,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Hyvä John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Kirjoitamme teille liittyen...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
我想申请...一职
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

我对此工作很感兴趣,因为...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
我想为您工作,因为...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
我的强项是...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Per illustrare i propri punti di forza
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
我很适合这个职位,因为...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
我的专长是…
Asiantuntemukseni keskittyy...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
即使在压力下我也能保持高标准。
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

我的母语是...,但我也会说...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
我熟练掌握...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
我能用...语进行工作交流
Minulla on hyvät perustaidot...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
我在...领域有...年工作经验
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
我是...的熟练使用者
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Per parlare delle tue competenze informatiche
我相信我是...和...技能的良好结合
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Per riassumere sulle tue competenze
出色的沟通技能
Erinomainen kyky kommunikoida
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
演绎推理能力
Deduktiivinen ajattelu
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
逻辑性思考
Looginen ajattelu
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
分析技能
Analyyttiset taidot
La capacità di analizzare in dettaglio
良好的人际交往技能
Hyvät ihmissuhdetaidot
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
谈判技能
Neuvottelukyvyt
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
观点陈述能力
Esiintymistaidot
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
附件中含有我的个人简历。
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
可以从...处获得推荐信
Suosituksia voi pyytää...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
我可以在...的时候接受面试
Olen saatavilla haastatteluun...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
此致
Ystävällisin terveisin,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
Ystävällisin terveisin,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
Kunnioittavasti,
Formale, non molto usato, destinatario noto
祝好
Parhain terveisin,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome