Ceco | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

尊敬的先生,
Vážený pane,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
尊敬的先生/女士,
Vážený pane / Vážená paní,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
我想申请...一职
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
目前我在...工作,我的主要职责包括...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

我对此工作很感兴趣,因为...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
我想为您工作,因为...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
我的强项是...
Moje silné stránky jsou...
Per illustrare i propri punti di forza
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
我很适合这个职位,因为...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
我的专长是…
Moje oblast odborných znalostí je...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
即使在压力下我也能保持高标准。
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

我的母语是...,但我也会说...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
我熟练掌握...
Mám výbornou znalost...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
我能用...语进行工作交流
Mám znalost...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
我在...领域有...年工作经验
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
我是...的熟练使用者
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Per parlare delle tue competenze informatiche
我相信我是...和...技能的良好结合
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Per riassumere sulle tue competenze
出色的沟通技能
Výborné komunikační schopnosti
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
演绎推理能力
Dedukce
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
逻辑性思考
Logické myšlení
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
分析技能
Analytické schopnosti
La capacità di analizzare in dettaglio
良好的人际交往技能
Dobré interpersonální schopnosti
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
谈判技能
Vyjednávací schopnosti
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
观点陈述能力
Prezentační dovednosti
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
附件中含有我的个人简历。
Můj životopis naleznete v příloze.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
可以从...处获得推荐信
Ohledně referencí se obraťte na...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
我可以在...的时候接受面试
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
此致
S pozdravem,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
此致
敬礼
S pozdravem,
Formale, molto usato, destinatario noto
肃然至上
S úctou,
Formale, non molto usato, destinatario noto
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome