Rumeno | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Vážený pane,
Stimate Domn,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Stimată Doamnă,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Stimate Domn/Doamnă,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Stimați Domni,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
În atenția cui este interesat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Stimată Doamnă Popescu,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Moje silné stránky jsou...
Punctele mele forte sunt...
Per illustrare i propri punti di forza
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Moje oblast odborných znalostí je...
Domeniul meu de bază este...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Mám výbornou znalost...
Stăpânesc foarte bine...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Mám znalost...
Cunosc la nivel mediu...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Am...ani de experienţă în domeniul...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Sunt un utilizator experimentat de...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Per riassumere sulle tue competenze
Výborné komunikační schopnosti
Abilităţi de comunicare excelente.
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Dedukce
Gândire deductivă.
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logické myšlení
Gândire logică.
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytické schopnosti
Abilităţi analitice.
La capacità di analizzare in dettaglio
Dobré interpersonální schopnosti
Abilităţi interpersonale bune.
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Vyjednávací schopnosti
Abilităţi de negociere
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Prezentační dovednosti
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Můj životopis naleznete v příloze.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Ohledně referencí se obraťte na...
Referinţele pot fi solicitate de la...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
S pozdravem,
Cu stimă,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
S pozdravem,
Cu sinceritate,
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Cu respect,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Toate cele bune,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome