Finlandese | Frasario - Domande di lavoro | Lettera di motivazione

Lettera di motivazione | CV / Curriculum | Lettera di referenze

Lettera di motivazione - Introduzione

Vážený pane,
Hyvä Herra,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome sconosciuto
Vážená paní,
Hyvä Rouva,
Formale, destinatario di sesso femminile, nome sconosciuto
Vážený pane / Vážená paní,
Hyvä vastaanottaja,
Formale, nome e genere del destinatario sconosciuti
Dobrý den,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, quando ci si rivolge ad un gruppo di persone sconosciute o ad un dipartimento
Všem zainteresovaným stranám,
Hyvät vastaanottajat,
Formale, nome e genere del / dei destinatari(o) sconosciuti
Vážený pane Smith,
Hyvä herra Smith,
Formale, destinatario di sesso maschile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Hyvä rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, sposata, nome noto
Vážená slečno Smithová,
Hyvä neiti Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, nubile, nome noto
Vážená paní Smithová,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formale, destinatario di sesso femminile, stato civile sconosciuto, nome noto
Milý Johne Smith,
Hyvä John Smith,
Meno formale, dopo che si è già stabilito un contatto
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Kirjoitamme teille liittyen...
Formula standard in risposta ad un'inserzione di lavoro online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Formula standard dove si spiega come si è venuti a conoscenza dell'inserzione
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Formula standard per inoltrare domanda per un lavoro di cui si è venuti a conoscenza tramite inserzione in un giornale
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Formula standard per inoltrare una domanda di lavoro
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Per la descrizione dell'attuale stato lavorativo e delle mansioni svolte

Lettera di motivazione - Argomentazione

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Per spiegare perché si sta cercando un certo tipo di lavoro
Moje silné stránky jsou...
Vahvuuksiini kuuluvat...
Per illustrare i propri punti di forza
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Per riflettere sulle proprie debolezze e mostrare determinazione e forza di volontà nel superarle
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Per spiegare perché si pensa di essere la persona giusta per un certo lavoro
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Quando non si ha è avuto occasione di lavorare in un particolare settore, per il quale si nutre interesse e si pensa di possedere le qualità necessarie
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Per illustrare le abilità che ti rendono un candidato ideale per il lavoro
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Per dimostrare di possedere l'esperienza richiesta e abilità di apprendimento e adattamento veloci
Moje oblast odborných znalostí je...
Asiantuntemukseni keskittyy...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Per parlare degli ambiti in cui si possiede esperienza, capacità e abilità degni di nota
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Per spiegare come le tue esperienze passate possano essere impiegate nel nuovo lavoro
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Per sottolineare che si è in grado di lavorare in un ambiente di lavoro esigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Per mostrare ancora una volta il tuo personale interesse per il lavoro
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Per mettere in evidenza il tuo CV e rafforzare le tue argomentazioni
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Per illustrare le competenze acquisite durante l'ultimo impiego
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Per illustrare competenze secondarie acquisite durante l'ultimo impiego che normalmente non vengono associate a quella carica

Lettera di motivazione - Competenze

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Per parlare delle tue competenze linguistiche
Mám výbornou znalost...
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello avanzato
Mám znalost...
Minulla on hyvät perustaidot...
Per parlare delle lingue che sai parlare ad un livello intermedio
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Per parlare della tua esperienza in un determinarto settore
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Per parlare delle tue competenze informatiche
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Per riassumere sulle tue competenze
Výborné komunikační schopnosti
Erinomainen kyky kommunikoida
La capacità di comunicare informazioni chiare, condividerle con i colleghi e fornire spiegazioni esaurienti
Dedukce
Deduktiivinen ajattelu
La capacità di capire e spiegare in maniera efficace e veloce
Logické myšlení
Looginen ajattelu
La capacità di esporre un'idea in maniera precisa e ragionata
Analytické schopnosti
Analyyttiset taidot
La capacità di analizzare in dettaglio
Dobré interpersonální schopnosti
Hyvät ihmissuhdetaidot
La capacità di comunicare e gestire il lavoro con i colleghi in maniera efficace
Vyjednávací schopnosti
Neuvottelukyvyt
La capacità di fare affari e stipulare contratti con altre aziende
Prezentační dovednosti
Esiintymistaidot
La capacità di trasmettere idee di fronte ad un largo pubblico

Lettera di motivazione - Chiusura

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Per riaffermare l'interesse e il desiderio di lavorare con un'azienda
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Per accennare alla disponibilità per un'intervista
Můj životopis naleznete v příloze.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Formula standard per presentare i documenti allegati alla lettera di motivazione
Ohledně referencí se obraťte na...
Suosituksia voi pyytää...
Per dara la propria disponibilità a fornire ulteriori referenze o documentazioni
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Olen saatavilla haastatteluun...
Per dare la propria disponibilità per un'intervista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Per fornire i propri dati personali e ringraziare chi analizzerà la tua domanda di lavoro
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Formale, nome del destinatario sconosciuto
S pozdravem,
Ystävällisin terveisin,
Formale, molto usato, destinatario noto
S úctou,
Kunnioittavasti,
Formale, non molto usato, destinatario noto
Se srdečným pozdravem,
Parhain terveisin,
Informale, fra soci in affari che si chiamano per nome