Vietnamita | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Kedves John!
Gửi Vi,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Kedves Anya / Apa!
Gửi bố / mẹ,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Kedves Jerome Nagybácsi!
Cháu chào chú Triều,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Szia John!
Lam thân mến,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Szia John!
Thương thân mến,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John!
Tùng à,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Kedvesem / Drágám!
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Kedvesem / Drágám!
Anh / Em thân yêu,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Drága John!
Trúc thân yêu,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Köszönöm a leveledet.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Per rispondere alla corrispondenza
Jó volt megint hallani felőled.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Per rispondere alla corrispondenza
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Azért írok, hogy elmondjam ...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Quando si hanno notizie importanti
Van már valami programod...?
Bạn có rảnh vào...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Örömmel jelentem be, hogy ...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Per annunciare buone notizie
Örömmel hallottam, hogy ...
Mình rất vui khi được biết...
Per riferire informazioni o novità
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... is üdvözletét küldi.
... gửi lời chào cho bạn.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Üdvözöld...-t helyettem is.
Cho mình gửi lời chào tới...
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Várom a válaszodat.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Írj hamar.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Írj, amint ....
Hãy hồi âm cho mình khi...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Írj, ha többet megtudsz.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Vigyázz magadra.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Quando si scrive a familiari o amici
Szeretlek
Em yêu anh / Anh yêu em.
Per scrivere al proprio partner
Legjobbakat!
Thân ái,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Thân,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Üdvözlettel,
Thân thương,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Legjobbakat!
Thân mến,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Szeretettel,
Thân mến,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Szeretettel, / Sok puszi,
Thân thương,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Szeretettel, / Sok puszi,
Thân thương,
Informale, quando si scrive a familiari o amici