Svedese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Kedves John!
Hej John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Kedves Anya / Apa!
Hej mamma/pappa,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Kedves Jerome Nagybácsi!
Hej farbror/morbror Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Szia John!
Hejsan John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Szia John!
Halloj John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John!
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Kedvesem / Drágám!
Min kära,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Kedvesem / Drágám!
Min älskling,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Drága John!
Min käre John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Köszönöm a leveledet.
Tack för ditt brev.
Per rispondere alla corrispondenza
Jó volt megint hallani felőled.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Per rispondere alla corrispondenza
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Azért írok, hogy elmondjam ...
Jag skriver för att berätta att ...
Quando si hanno notizie importanti
Van már valami programod...?
Har ni några planer för ...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Örömmel jelentem be, hogy ...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Per annunciare buone notizie
Örömmel hallottam, hogy ...
Det glädjer mig att höra att ...
Per riferire informazioni o novità
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... is üdvözletét küldi.
... hälsar.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Üdvözöld...-t helyettem is.
Hälsa ... från mig.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Várom a válaszodat.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Írj hamar.
Skriv tillbaka snart.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Írj, amint ....
Skriv gärna tillbaka när ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Írj, ha többet megtudsz.
Meddela mig då du vet något mer.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Vigyázz magadra.
Sköt om dig.
Quando si scrive a familiari o amici
Szeretlek
Jag älskar dig.
Per scrivere al proprio partner
Legjobbakat!
Varma hälsningar,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Hjärtliga hälsningar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Üdvözlettel,
Hjärtligaste hälsningar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Legjobbakat!
Jag önskar dig allt gott,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Szeretettel,
Många kramar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Szeretettel, / Sok puszi,
Kramar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Szeretettel, / Sok puszi,
Puss och kram,
Informale, quando si scrive a familiari o amici