Nederlandese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Hej John,
Beste Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hej mamma/pappa,
Beste mama / papa
Informale, rivolgendosi ai genitori
Hej farbror/morbror Jerome,
Beste oom Jeroen
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hejsan John,
Hallo Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico
Halloj John,
Hoi Jan
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Min kära,
Lieve ...
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Min älskling,
Liefste ...
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Min käre John,
Lieve Jan
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Tack för ditt brev.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Per rispondere alla corrispondenza
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Per rispondere alla corrispondenza
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Jag skriver för att berätta att ...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Quando si hanno notizie importanti
Har ni några planer för ...?
Heb je al plannen voor ...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Per annunciare buone notizie
Det glädjer mig att höra att ...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Per riferire informazioni o novità
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Helaas moet ik je melden dat ...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Jag blev så ledsen att höra att ...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... hälsar.
... doet jou de groeten.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Hälsa ... från mig.
Doe ... de groeten namens mij.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Ik hoop snel van jou te horen.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Skriv tillbaka snart.
Schrijf me snel terug.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Skriv gärna tillbaka när ...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Meddela mig då du vet något mer.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Sköt om dig.
Het ga je goed.
Quando si scrive a familiari o amici
Jag älskar dig.
Ik hou van je.
Per scrivere al proprio partner
Varma hälsningar,
Hartelijke groeten,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Hjärtliga hälsningar,
Met hartelijke groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Hjärtligaste hälsningar,
Groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Jag önskar dig allt gott,
Groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Många kramar,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kramar,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Puss och kram,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici