Inglese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Hej John,
Dear John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hej mamma/pappa,
Dear Mum / Dad,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Hej farbror/morbror Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hejsan John,
Hello John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Halloj John,
Hey John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Min kära,
My Dear,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Min älskling,
My Dearest,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Min käre John,
Dearest John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Tack för ditt brev.
Thank you for your letter.
Per rispondere alla corrispondenza
Det var roligt att du hörde av dig igen.
It was good to hear from you again.
Per rispondere alla corrispondenza
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
I am very sorry I haven't written for so long.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
It's such a long time since we had any contact.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Jag skriver för att berätta att ...
I am writing to tell you that…
Quando si hanno notizie importanti
Har ni några planer för ...?
Have you made any plans for…?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Det gläder mig att kunna meddela att ...
I am delighted to announce that…
Per annunciare buone notizie
Det glädjer mig att höra att ...
I was delighted to hear that…
Per riferire informazioni o novità
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
I am sorry to inform you that…
Per riferire cattive notizie ad un amico
Jag blev så ledsen att höra att ...
I was so sorry to hear that…
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... hälsar.
…sends his / her love.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Hälsa ... från mig.
Say hello to…for me.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Skriv tillbaka snart.
Write back soon.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Skriv gärna tillbaka när ...
Do write back when…
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Meddela mig då du vet något mer.
Send me news, when you know anything more.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Sköt om dig.
Take care.
Quando si scrive a familiari o amici
Jag älskar dig.
I love you.
Per scrivere al proprio partner
Varma hälsningar,
Best wishes,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Hjärtliga hälsningar,
With best wishes,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Hjärtligaste hälsningar,
Kindest regards,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Jag önskar dig allt gott,
All the best,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Många kramar,
All my love,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kramar,
Lots of love,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Puss och kram,
Much love,
Informale, quando si scrive a familiari o amici