Cinese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Hej John,
亲爱的约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hej mamma/pappa,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Hej farbror/morbror Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hejsan John,
你好,约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Halloj John,
嘿,约翰,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Min kära,
我亲爱的,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Min älskling,
我最亲爱的,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Min käre John,
最亲爱的约翰,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Tack för ditt brev.
谢谢您的来信。
Per rispondere alla corrispondenza
Det var roligt att du hörde av dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Per rispondere alla corrispondenza
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
对不起,这么久没有给你写信。
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Jag skriver för att berätta att ...
我给您写信是为了告诉您...
Quando si hanno notizie importanti
Har ni några planer för ...?
你有没有...的计划?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Det gläder mig att kunna meddela att ...
很高兴宣布...
Per annunciare buone notizie
Det glädjer mig att höra att ...
听到...我非常高兴
Per riferire informazioni o novità
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
很遗憾地告诉你们...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Jag blev så ledsen att höra att ...
听到...很遗憾
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... hälsar.
...致上他/她的祝福。
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Hälsa ... från mig.
代我向...问好。
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Skriv tillbaka snart.
尽快回复。
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Skriv gärna tillbaka när ...
当...,请回复
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Meddela mig då du vet något mer.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Sköt om dig.
保重。
Quando si scrive a familiari o amici
Jag älskar dig.
我爱你。
Per scrivere al proprio partner
Varma hälsningar,
衷心的祝福,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Hjärtliga hälsningar,
致以最衷心的祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Hjärtligaste hälsningar,
最衷心的问候,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Jag önskar dig allt gott,
一切顺利,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Många kramar,
致以我的祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kramar,
衷心祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Puss och kram,
衷心祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici