Nederlandese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Дорогой Иван,
Beste Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico
Дорогая мама/папа
Beste mama / papa
Informale, rivolgendosi ai genitori
Дорогой дядя Петя,
Beste oom Jeroen
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Привет, Иван,
Hallo Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico
Здорово, Иван,
Hoi Jan
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Иван,
Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Любимый (ая),
Lieve ...
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Дорогой мой...
Liefste ...
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Милый Иван,
Lieve Jan
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Спасибо за письмо.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Per rispondere alla corrispondenza
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Per rispondere alla corrispondenza
Извини, что так долго не писал(а)
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Мы так давно не общались
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Quando si hanno notizie importanti
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Heb je al plannen voor ...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
С удовольствием сообщаю, что...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Per annunciare buone notizie
Я был рад услышать, что...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Per riferire informazioni o novità
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Helaas moet ik je melden dat ...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Я так сожалею о...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... тоже шлет привет.
... doet jou de groeten.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Передай ... привет от меня.
Doe ... de groeten namens mij.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Надеюсь на скорый ответ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Ответь как можно скорее
Schrijf me snel terug.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Напиши, если/когда...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Береги себя.
Het ga je goed.
Quando si scrive a familiari o amici
Я тебя люблю.
Ik hou van je.
Per scrivere al proprio partner
С наилучшими пожеланиями
Hartelijke groeten,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
С наилучшими пожеланиями,
Met hartelijke groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
С уважением..
Groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Всего наилучшего,
Groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
С любовью,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Я вас люблю,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Люблю,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici