Esperanto | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Дорогой Иван,
Estimata John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Дорогая мама/папа
Estimata paĉjo/panjo,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Привет, Иван,
Saluton John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Здорово, Иван,
Saluton John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Иван,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Любимый (ая),
Mia kara,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Дорогой мой...
Mia kara,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Милый Иван,
Estimata John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Спасибо за письмо.
Dankon pro via letero.
Per rispondere alla corrispondenza
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Per rispondere alla corrispondenza
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Quando si hanno notizie importanti
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Per annunciare buone notizie
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Per riferire informazioni o novità
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... тоже шлет привет.
...sendas lian/ŝian amon.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Береги себя.
Atentu.
Quando si scrive a familiari o amici
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
Per scrivere al proprio partner
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
С уважением..
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Я вас люблю,
Multe da amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Люблю,
Multa amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici