Esperanto | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Dragă Andrei,
Estimata John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Dragă Mamă/Tată,
Estimata paĉjo/panjo,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Dragă unchiule Andrei,
Estimata Onklo Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Dragă Andrei,
Saluton John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Bună Andrei!
Saluton John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Salut Andrei!
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Draga mea,/Dragul meu,
Mia kara,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Iubitul meu, / Iubita mea,
Mia kara,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dragul meu Andrei,
Estimata John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Dankon pro via letero.
Per rispondere alla corrispondenza
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Per rispondere alla corrispondenza
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Mi skribas por informi vin, ke...
Quando si hanno notizie importanti
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Per annunciare buone notizie
Am aflat cu plăcere faptul că...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Per riferire informazioni o novità
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... îţi transmite toată dragostea.
...sendas lian/ŝian amon.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Salută pe ...din partea mea.
Diru saluton al... por mi.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Scrie-mi înapoi curând.
Reskribu baldaŭ.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Trimite-mi un răspuns când... .
Skribu reen kiam...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Aveţi grijă de voi!
Atentu.
Quando si scrive a familiari o amici
Te iubesc!
Mi amas vin.
Per scrivere al proprio partner
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Cu drag,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Cele mai calde urări,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Toate cele bune,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Cu toată dragostea,
Ĉiu mia amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Cu drag,
Multe da amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Cu mult drag,
Multa amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici