Cinese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Dragă Andrei,
亲爱的约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Dragă Mamă/Tată,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Dragă unchiule Andrei,
亲爱的Jerome叔叔,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Dragă Andrei,
你好,约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Bună Andrei!
嘿,约翰,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Salut Andrei!
约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Draga mea,/Dragul meu,
我亲爱的,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Iubitul meu, / Iubita mea,
我最亲爱的,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dragul meu Andrei,
最亲爱的约翰,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
谢谢您的来信。
Per rispondere alla corrispondenza
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
很高兴再次收到您的来信。
Per rispondere alla corrispondenza
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
对不起,这么久没有给你写信。
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Îţi scriu pentru a te anunţa că...
我给您写信是为了告诉您...
Quando si hanno notizie importanti
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
你有没有...的计划?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
非常感谢发送/邀请/附上...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
很高兴宣布...
Per annunciare buone notizie
Am aflat cu plăcere faptul că...
听到...我非常高兴
Per riferire informazioni o novità
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
很遗憾地告诉你们...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
听到...很遗憾
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... îţi transmite toată dragostea.
...致上他/她的祝福。
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Salută pe ...din partea mea.
代我向...问好。
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
我期待着尽快能收到您的回复。
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Scrie-mi înapoi curând.
尽快回复。
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Trimite-mi un răspuns când... .
当...,请回复
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Aveţi grijă de voi!
保重。
Quando si scrive a familiari o amici
Te iubesc!
我爱你。
Per scrivere al proprio partner
Toate cele bune,
衷心的祝福,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Cu drag,
致以最衷心的祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Cele mai calde urări,
最衷心的问候,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Toate cele bune,
一切顺利,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Cu toată dragostea,
致以我的祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Cu drag,
衷心祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Cu mult drag,
衷心祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici