Nederlandese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Drogi Janie,
Beste Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Beste mama / papa
Informale, rivolgendosi ai genitori
Drogi Wujku,
Beste oom Jeroen
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Cześć Michale,
Hallo Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hej Janku,
Hoi Jan
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Janku,
Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Mój Drogi/Moja Droga,
Lieve ...
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Liefste ...
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Najdroższy/Najdroższa,
Lieve Jan
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dziękuję za Twój list.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Per rispondere alla corrispondenza
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Per rispondere alla corrispondenza
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Piszę, by przekazać Ci...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Quando si hanno notizie importanti
Czy masz już plany na...?
Heb je al plannen voor ...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Per annunciare buone notizie
Ucieszyłem się słysząc, że...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Per riferire informazioni o novità
Z przykrością piszę, że...
Helaas moet ik je melden dat ...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Tak przykro mi słyszeć, że...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
Pozdrowienia od...
... doet jou de groeten.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Pozdrów ode mnie...
Doe ... de groeten namens mij.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Czekam na Twoją odpowiedź.
Ik hoop snel van jou te horen.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Odpisz szybko.
Schrijf me snel terug.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Odpisz, gdy...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Trzymaj się ciepło.
Het ga je goed.
Quando si scrive a familiari o amici
Kocham Cię.
Ik hou van je.
Per scrivere al proprio partner
Pozdrawiam serdecznie,
Hartelijke groeten,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Pozdrawiam ciepło,
Met hartelijke groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Serdecznie pozdrawiam,
Groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ściskam,
Groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Buziaki,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ściskam serdecznie,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Mnóstwo buziaków,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici