Esperanto | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Sz.P. Michał Kopiejka
ul. B. Prusa 32/29
91-075 Łódź
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Drogi Janie,
Estimata John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Droga Mamo/Drogi Tato, / Kochani Rodzice,
Estimata paĉjo/panjo,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Drogi Wujku,
Estimata Onklo Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Cześć Michale,
Saluton John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hej Janku,
Saluton John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Janku,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Mój Drogi/Moja Droga,
Mia kara,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Mia kara,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Najdroższy/Najdroższa,
Estimata John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dziękuję za Twój list.
Dankon pro via letero.
Per rispondere alla corrispondenza
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Per rispondere alla corrispondenza
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Piszę, by przekazać Ci...
Mi skribas por informi vin, ke...
Quando si hanno notizie importanti
Czy masz już plany na...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Per annunciare buone notizie
Ucieszyłem się słysząc, że...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Per riferire informazioni o novità
Z przykrością piszę, że...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Tak przykro mi słyszeć, że...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
Pozdrowienia od...
...sendas lian/ŝian amon.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Pozdrów ode mnie...
Diru saluton al... por mi.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Czekam na Twoją odpowiedź.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Odpisz szybko.
Reskribu baldaŭ.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Odpisz, gdy...
Skribu reen kiam...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Trzymaj się ciepło.
Atentu.
Quando si scrive a familiari o amici
Kocham Cię.
Mi amas vin.
Per scrivere al proprio partner
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Pozdrawiam ciepło,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Serdecznie pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ściskam,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Buziaki,
Ĉiu mia amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ściskam serdecznie,
Multe da amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Mnóstwo buziaków,
Multa amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici