Svedese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Beste Jan
Hej John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Beste mama / papa
Hej mamma/pappa,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Beste oom Jeroen
Hej farbror/morbror Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hallo Jan
Hejsan John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hoi Jan
Halloj John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Jan
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Lieve ...
Min kära,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Liefste ...
Min älskling,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Lieve Jan
Min käre John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Hartelijk dank voor jouw brief.
Tack för ditt brev.
Per rispondere alla corrispondenza
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Per rispondere alla corrispondenza
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Jag skriver för att berätta att ...
Quando si hanno notizie importanti
Heb je al plannen voor ...?
Har ni några planer för ...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Per annunciare buone notizie
Ik was erg blij om te horen dat ...
Det glädjer mig att höra att ...
Per riferire informazioni o novità
Helaas moet ik je melden dat ...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Het spijt me te moeten horen dat ...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... doet jou de groeten.
... hälsar.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Doe ... de groeten namens mij.
Hälsa ... från mig.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Ik hoop snel van jou te horen.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Schrijf me snel terug.
Skriv tillbaka snart.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Schrijf me snel terug wanneer ...
Skriv gärna tillbaka när ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Meddela mig då du vet något mer.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Het ga je goed.
Sköt om dig.
Quando si scrive a familiari o amici
Ik hou van je.
Jag älskar dig.
Per scrivere al proprio partner
Hartelijke groeten,
Varma hälsningar,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Met hartelijke groeten,
Hjärtliga hälsningar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Groeten,
Hjärtligaste hälsningar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Groeten,
Jag önskar dig allt gott,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Liefs,
Många kramar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Liefs,
Kramar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Liefs,
Puss och kram,
Informale, quando si scrive a familiari o amici