Rumeno | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Dear John,
Dragă Andrei,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Dear Mum / Dad,
Dragă Mamă/Tată,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Dear Uncle Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hello John,
Dragă Andrei,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hey John,
Bună Andrei!
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
Salut Andrei!
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
My Dear,
Draga mea,/Dragul meu,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
My Dearest,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dearest John,
Dragul meu Andrei,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Thank you for your letter.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Per rispondere alla corrispondenza
It was good to hear from you again.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Per rispondere alla corrispondenza
I am very sorry I haven't written for so long.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
It's such a long time since we had any contact.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

I am writing to tell you that…
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Quando si hanno notizie importanti
Have you made any plans for…?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
I am delighted to announce that…
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Per annunciare buone notizie
I was delighted to hear that…
Am aflat cu plăcere faptul că...
Per riferire informazioni o novità
I am sorry to inform you that…
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Per riferire cattive notizie ad un amico
I was so sorry to hear that…
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
…sends his / her love.
... îţi transmite toată dragostea.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Say hello to…for me.
Salută pe ...din partea mea.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
I look forward to hearing from you soon.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Write back soon.
Scrie-mi înapoi curând.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Do write back when…
Trimite-mi un răspuns când... .
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Send me news, when you know anything more.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Take care.
Aveţi grijă de voi!
Quando si scrive a familiari o amici
I love you.
Te iubesc!
Per scrivere al proprio partner
Best wishes,
Toate cele bune,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
With best wishes,
Cu drag,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kindest regards,
Cele mai calde urări,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
All the best,
Toate cele bune,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
All my love,
Cu toată dragostea,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Lots of love,
Cu drag,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Much love,
Cu mult drag,
Informale, quando si scrive a familiari o amici