Svedese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Hyvä John,
Hej John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hei äiti / isä
Hej mamma/pappa,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Hei setä Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hei John,
Hejsan John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Heippa John,
Halloj John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Rakkaani,
Min kära,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Rakkaani,
Min älskling,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Rakas John,
Min käre John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Kiitos kirjeestäsi.
Tack för ditt brev.
Per rispondere alla corrispondenza
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Per rispondere alla corrispondenza
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Jag skriver för att berätta att ...
Quando si hanno notizie importanti
Onko sinulla suunnitelmia...
Har ni några planer för ...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Per annunciare buone notizie
Ilahduin kuullessani, että...
Det glädjer mig att höra att ...
Per riferire informazioni o novità
On ikävää kertoa, että...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Olin pahoillani kuullessani, että...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... lähettää terveisiä.
... hälsar.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Sano ... terveisiä minulta.
Hälsa ... från mig.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Kirjoita taas pian.
Skriv tillbaka snart.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Kirjoita takaisin heti, kun...
Skriv gärna tillbaka när ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Meddela mig då du vet något mer.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Pärjäilkää.
Sköt om dig.
Quando si scrive a familiari o amici
Rakastan sinua.
Jag älskar dig.
Per scrivere al proprio partner
Terveisin,
Varma hälsningar,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Parhain terveisin,
Hjärtliga hälsningar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Parhain terveisin,
Hjärtligaste hälsningar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kaikkea hyvää,
Jag önskar dig allt gott,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Rakkaudella,
Många kramar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Rakkain terveisin,
Kramar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Rakkaudella,
Puss och kram,
Informale, quando si scrive a familiari o amici