Esperanto | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Matti Meikäläinen
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Hyvä John,
Estimata John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hei äiti / isä
Estimata paĉjo/panjo,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Hei setä Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hei John,
Saluton John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Heippa John,
Saluton John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Rakkaani,
Mia kara,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Rakkaani,
Mia kara,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Rakas John,
Estimata John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Kiitos kirjeestäsi.
Dankon pro via letero.
Per rispondere alla corrispondenza
Oli mukava kuulla sinusta taas.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Per rispondere alla corrispondenza
Anteeksi, etten ole kirjoittanut sinulle pitkään aikaan.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Siitä on todella kauan kun viimeksi olimme yhteydessä.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Kirjoitan sinulle kertoakseni...
Mi skribas por informi vin, ke...
Quando si hanno notizie importanti
Onko sinulla suunnitelmia...
Ĉu vi havas planojn por...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Paljon kiitoksia kun lähetit / kutsuit / kerroit...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Olen erittäin kiitollinen siitä, että kerroit / tarjosit / kirjoitit minulle...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Oli todella mukavaa, että kirjoitit / kutsuit / lähetit minulle...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Olen iloinen kun saan ilmoittaa, että...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Per annunciare buone notizie
Ilahduin kuullessani, että...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Per riferire informazioni o novità
On ikävää kertoa, että...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Olin pahoillani kuullessani, että...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Kerro terveisiä ... ja sano, että ikävöin heitä kovin.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... lähettää terveisiä.
...sendas lian/ŝian amon.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Sano ... terveisiä minulta.
Diru saluton al... por mi.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Odotan, että kuulen sinusta taas pian.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Kirjoita taas pian.
Reskribu baldaŭ.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Kirjoita takaisin heti, kun...
Skribu reen kiam...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Ilmoitathan, kun tiedät jotain lisää.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Pärjäilkää.
Atentu.
Quando si scrive a familiari o amici
Rakastan sinua.
Mi amas vin.
Per scrivere al proprio partner
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kaikkea hyvää,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Rakkaudella,
Ĉiu mia amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Rakkain terveisin,
Multe da amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Rakkaudella,
Multa amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici