Rumeno | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Estimata John,
Dragă Andrei,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Estimata paĉjo/panjo,
Dragă Mamă/Tată,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Estimata Onklo Jerome,
Dragă unchiule Andrei,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Saluton John,
Dragă Andrei,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Saluton John,
Bună Andrei!
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
Salut Andrei!
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Mia kara,
Draga mea,/Dragul meu,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Mia kara,
Iubitul meu, / Iubita mea,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Estimata John,
Dragul meu Andrei,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dankon pro via letero.
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Per rispondere alla corrispondenza
Estis bona denove aŭdi de vi.
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Per rispondere alla corrispondenza
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima dată.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Mi skribas por informi vin, ke...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Quando si hanno notizie importanti
Ĉu vi havas planojn por...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea faptului că....
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai invitat/mi-ai trimis...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Per annunciare buone notizie
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Per riferire informazioni o novità
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este dor de ei.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...sendas lian/ŝian amon.
... îţi transmite toată dragostea.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Diru saluton al... por mi.
Salută pe ...din partea mea.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Reskribu baldaŭ.
Scrie-mi înapoi curând.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Skribu reen kiam...
Trimite-mi un răspuns când... .
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Atentu.
Aveţi grijă de voi!
Quando si scrive a familiari o amici
Mi amas vin.
Te iubesc!
Per scrivere al proprio partner
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Ĉion bonan,
Cu drag,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
Cele mai calde urări,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉiu mia amo,
Cu toată dragostea,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multe da amo,
Cu drag,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multa amo,
Cu mult drag,
Informale, quando si scrive a familiari o amici