Ungherese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Milý Johne,
Kedves John!
Informale, rivolgendosi ad un amico
Milá maminko, Milý tatínku,
Kedves Anya / Apa!
Informale, rivolgendosi ai genitori
Milý strýčku Jerome,
Kedves Jerome Nagybácsi!
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Ahoj Johne,
Szia John!
Informale, rivolgendosi ad un amico
Čau Johne,
Szia John!
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Johne,
John!
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Můj milý/Moje milá,
Kedvesem / Drágám!
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Kedvesem / Drágám!
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Nejdražší Johne,
Drága John!
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Děkuji za Tvůj dopis.
Köszönöm a leveledet.
Per rispondere alla corrispondenza
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Jó volt megint hallani felőled.
Per rispondere alla corrispondenza
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Olyan régóta nem beszéltünk már.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Azért írok, hogy elmondjam ...
Quando si hanno notizie importanti
Už máš nějaké plány na... ?
Van már valami programod...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / mellékelted...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felkínáltad / írtál nekem...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Örömmel jelentem be, hogy ...
Per annunciare buone notizie
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Örömmel hallottam, hogy ...
Per riferire informazioni o novità
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Sajnálattal értesítelek, hogy ...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Je mi moc líto, že...
Sajnálattal hallottam, hogy ...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Add át üdvözletemet a ... és mondd meg nekik, hogy mennyire hiányoznak.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... posílá pozdrav!
... is üdvözletét küldi.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Pozdravuj ode mě... .
Üdvözöld...-t helyettem is.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Těším se na tvojí odpověď.
Várom a válaszodat.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Napiš brzy.
Írj hamar.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Napiš mi prosím, až...
Írj, amint ....
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Írj, ha többet megtudsz.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Opatruj se.
Vigyázz magadra.
Quando si scrive a familiari o amici
Miluji tě.
Szeretlek
Per scrivere al proprio partner
S přáním všeho nejlepšího,
Legjobbakat!
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Mějte se moc hezky,
Kívánom a legjobbakat! / Legjobbakat!
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Nejsrdečnější pozdravy,
Üdvözlettel,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Jen to nejlepší,
Legjobbakat!
Informale, quando si scrive a familiari o amici
S láskou,
Szeretettel,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
S láskou,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
S láskou,
Szeretettel, / Sok puszi,
Informale, quando si scrive a familiari o amici