Danese | Frasario - Corrispondenza | Lettera

Lettera - Indirizzo

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato indirizzo italiano:
nome del destinatario
via, numero civico
località
codice postale, città
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato indirizzo americano:
nome del destinatario
numero civico, via
città e abbreviazione dello stato
codice postale
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato indirizzo britannico e irlandese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
stato
codice postale
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato indirizzo canadese:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato indirizzo australiano:
nome del destinatario
numero civico, via
città
codice della provincia
codice postale
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato indirizzo neozelandese:
nome del destinatario
numero civico, via
distretto
città
codice postale

Lettera - Apertura

Milý Johne,
Kære John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Milá maminko, Milý tatínku,
Kære Mor / Far,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Milý strýčku Jerome,
Kære Onkel Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Ahoj Johne,
Hej John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Čau Johne,
Hej John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Johne,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Můj milý/Moje milá,
Kære,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Kæreste,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Nejdražší Johne,
Kæreste John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Děkuji za Tvůj dopis.
Tak for dit brev,
Per rispondere alla corrispondenza
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Det var godt at høre fra dig igen.
Per rispondere alla corrispondenza
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Jeg er meget ked af at jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Det er så lang tid siden vi havde kontakt.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

Lettera - Parte centrale

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Jeg skriver for at fotælle dig at...
Quando si hanno notizie importanti
Už máš nějaké plány na... ?
Har du lavet nogle planer den...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Jeg er meget taknemmelig for at du fortæller mig / tilbyder mig / skriver til mig...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Det var så venligt af dig at skrive til mig / invitere mig / sende mig...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Per annunciare buone notizie
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Jeg var henrykt at høre om...
Per riferire informazioni o novità
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Jeg er ked af at måtte informere jer om at...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Je mi moc líto, že...
Jeg var så ked af at høre at...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia

Lettera - Chiusura

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... posílá pozdrav!
... siger hej.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Pozdravuj ode mě... .
Sig hej til... for mig.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario della lettera che stai scrivendo
Těším se na tvojí odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua lettera
Napiš brzy.
Skriv tilbage snart.
Diretto, quando si vuole ricevere una lettera in risposta
Napiš mi prosím, až...
Skriv endelig tilbage når...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Opatruj se.
Have det godt.
Quando si scrive a familiari o amici
Miluji tě.
Jeg elsker dig.
Per scrivere al proprio partner
S přáním všeho nejlepšího,
De bedste ønsker,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Mějte se moc hezky,
Med de bedste ønsker,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Nejsrdečnější pozdravy,
Venligste hilsner,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Jen to nejlepší,
Alt det bedste,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
S láskou,
Kærligst,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
S láskou,
Masser af kærlighed,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
S láskou,
Meget kærlighed,
Informale, quando si scrive a familiari o amici