Hindi | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Gửi Vi,
प्यारे मित्र रहीम
Informale, rivolgendosi ad un amico
Gửi bố / mẹ,
प्यारे माता पिता,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Cháu chào chú Triều,
प्रीय चाचा जी,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Lam thân mến,
कैसे हो जय,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Thương thân mến,
ओय राहुल!
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Tùng à,
रीमा,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Gửi bạn,
मेरे प्यारे...,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Anh / Em thân yêu,
मेरी प्यारी...,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Trúc thân yêu,
प्यारी नीना,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Per rispondere alla corrispondenza
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Per rispondere alla corrispondenza
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Quando si hanno notizie importanti
Bạn có rảnh vào...?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Per annunciare buone notizie
Mình rất vui khi được biết...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Per riferire informazioni o novità
Mình rất tiếc phải báo rằng...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Mình rất tiếc khi hay tin...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... gửi lời chào cho bạn.
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Cho mình gửi lời chào tới...
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
जल्द ही जवाब लिखना.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Hãy hồi âm cho mình khi...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
अपना खयाल रखना.
Quando si scrive a familiari o amici
Em yêu anh / Anh yêu em.
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Per scrivere al proprio partner
Thân ái,
शुभकामनाएं,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Thân,
शुभकामनाएं,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Thân thương,
शुभकामनाएं,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Thân mến,
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Thân mến,
ढेर सारा प्यार,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Thân thương,
ढेर सारा प्यार,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Thân thương,
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informale, quando si scrive ai propri familiari