Vietnamita | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Kedves John!
Gửi Vi,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Kedves Anya / Apa!
Gửi bố / mẹ,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Kedves Jerome bácsi!
Cháu chào chú Triều,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Szia John!
Lam thân mến,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Szia John!
Thương thân mến,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John!
Tùng à,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Kedvesem / Drágám!
Gửi bạn,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Anh / Em thân yêu,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Drága John!
Trúc thân yêu,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Köszönöm az e-mailedet.
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Per rispondere alla corrispondenza
Jó volt újra hallani felőled.
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Per rispondere alla corrispondenza
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Olyan régóta nem beszéltünk.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Azért írok, hogy elmondjam...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Quando si hanno notizie importanti
Van már programod...?
Bạn có rảnh vào...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Per annunciare buone notizie
Örömmel hallottam, hogy ...
Mình rất vui khi được biết...
Per riferire informazioni o novità
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Sajnálattal hallottam, hogy...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... üdvözletét küldi.
... gửi lời chào cho bạn.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Add át üdvözletemet ....
Cho mình gửi lời chào tới...
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Várom válaszodat.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Írj vissza hamar.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Írj, ha ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Írj, amint többet tudsz.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Vigyázz magadra.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Quando si scrive a familiari o amici
Szeretlek.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Per scrivere al proprio partner
Legjobbakat!
Thân ái,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Kívánom a legjobbakat!
Thân,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Üdvözlettel,
Thân thương,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Legjobbakat!
Thân mến,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Szeretettel,
Thân mến,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Szeretettel,
Thân thương,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Sok puszi, / Szeretettel,
Thân thương,
Informale, quando si scrive ai propri familiari