Hindi | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

ถึง จอห์น
प्यारे मित्र रहीम
Informale, rivolgendosi ad un amico
เรียนคุณพ่อคุณแม่
प्यारे माता पिता,
Informale, rivolgendosi ai genitori
เรียน คุณลุงเจอโรม
प्रीय चाचा जी,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
สวัสดี จอห์น
कैसे हो जय,
Informale, rivolgendosi ad un amico
ว่าไง จอห์น
ओय राहुल!
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
จอห์น
रीमा,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
ถึงสุดที่รัก
मेरे प्यारे...,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
ถึง สุดที่รัก
मेरी प्यारी...,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
ถึงจอห์นที่รัก
प्यारी नीना,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
Per rispondere alla corrispondenza
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
Per rispondere alla corrispondenza
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
Quando si hanno notizie importanti
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
Per annunciare buone notizie
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
Per riferire informazioni o novità
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
Per riferire cattive notizie ad un amico
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
जल्द ही जवाब लिखना.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
ขอให้โชคดีนะ
अपना खयाल रखना.
Quando si scrive a familiari o amici
ฉันรักคุณ
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
Per scrivere al proprio partner
ขอให้โชคดีนะ
शुभकामनाएं,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
ขอให้คุณโชคดี
शुभकामनाएं,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
ด้วยความเคารพอย่างสูง
शुभकामनाएं,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
ด้วยความหวังดี
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
Informale, quando si scrive a familiari o amici
ด้วยความรัก
ढेर सारा प्यार,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
ด้วยความรัก
ढेर सारा प्यार,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
ด้วยความรัก
आपका अपना/आपकी अपनी,
Informale, quando si scrive ai propri familiari