Esperanto | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Дорогой Иван,
Estimata John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Дорогая мама/папа
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Привет, Иван,
Saluton John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Здорово, Иван,
Saluton John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Иван,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Любимый (ая),
Mia kara,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Дорогой мой...
Mia kara,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Милый Иван,
Estimata John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Спасибо за E-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Per rispondere alla corrispondenza
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Per rispondere alla corrispondenza
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Quando si hanno notizie importanti
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Per annunciare buone notizie
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Per riferire informazioni o novità
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...тоже шлет приветы.
...sendas lian/ŝian amon.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Береги себя.
Atentu.
Quando si scrive a familiari o amici
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
Per scrivere al proprio partner
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
С уважением..
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Я вас люблю,
Multe da amo,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Люблю,
Multa amo,
Informale, quando si scrive ai propri familiari