Inglese | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Cześć Michale,
Dear John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Droga Mamo/Drogi Tato,
Dear Mum / Dad,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Drogi Wujku,
Dear Uncle Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Cześć Michale,
Hello John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hej Janku,
Hey John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Janku,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Mój Drogi/Moja Droga,
My Dear,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
My Dearest,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Najdroższy/Najdroższa,
Dearest John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dziękuję za Twojego maila.
Thank you for your E-mail.
Per rispondere alla corrispondenza
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
It was good to hear from you again.
Per rispondere alla corrispondenza
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
It's such a long time since we had any contact.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Piszę, by przekazać Ci...
I am writing to tell you that…
Quando si hanno notizie importanti
Czy masz już plany na...?
Have you made any plans for…?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
It was so kind of you to write / invite / send…
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Z przyjemnością powiadamiam, że...
I am delighted to announce that…
Per annunciare buone notizie
Ucieszyłem się słysząc, że...
I was delighted to hear that…
Per riferire informazioni o novità
Z przykrością piszę, że...
I am sorry to inform you that…
Per riferire cattive notizie ad un amico
Tak przykro mi słyszeć, że...
I was so sorry to hear that…
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Please add me on...messenger. My username is…
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
Pozdrowienia od...
…sends his/her love.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Pozdrów ode mnie...
Say hello to…for me.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Czekam na Twoją odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Odpisz szybko.
Write back soon.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Odpisz, gdy...
Do write back when…
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Send me news, when you know anything more.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Trzymaj się ciepło.
Take care.
Quando si scrive a familiari o amici
Kocham Cię.
I love you.
Per scrivere al proprio partner
Pozdrawiam serdecznie,
Best wishes,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Pozdrawiam ciepło,
With best wishes,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Serdecznie pozdrawiam,
Kindest regards,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ściskam,
All the best,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Buziaki,
All my love,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ściskam serdecznie,
Lots of love,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Mnóstwo buziaków,
Much love,
Informale, quando si scrive ai propri familiari