Cinese | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Beste Jan
亲爱的约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Beste mama / papa
亲爱的妈妈/爸爸,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Beste oom Jeroen
亲爱的Jerome叔叔,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hallo Jan
你好,约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hoi Jan
嘿,约翰,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
Jan
约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Lieve ...
我亲爱的,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Liefste ...
我最亲爱的,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Lieve Jan
最亲爱的约翰,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
谢谢您的邮件。
Per rispondere alla corrispondenza
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
很高兴再次收到您的来信。
Per rispondere alla corrispondenza
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
对不起,这么久没有给你写信。
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
我给您写信是为了告诉您...
Quando si hanno notizie importanti
Heb je al plannen voor ...?
你对...有什么计划吗?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
非常感谢发送/邀请/附上...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
很高兴宣布...
Per annunciare buone notizie
Ik was erg blij om te horen dat ...
听到...我非常高兴
Per riferire informazioni o novità
Helaas moet ik je melden dat ...
很遗憾地告诉你们...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Het spijt me te moeten horen dat ...
听到...很遗憾
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
请在...上加我,我的用户名是...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... doet jou de groeten.
...致上他/她的祝福。
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Doe ... de groeten namens mij.
代我向...问好。
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Ik hoop snel van jou te horen.
我期待着尽快能收到您的回复。
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Schrijf me snel terug.
尽快回复。
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Schrijf me snel terug wanneer ...
当...,请回复我。
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
如果你有更多消息,请发送给我。
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Het ga je goed.
保重。
Quando si scrive a familiari o amici
Ik hou van je.
我爱你。
Per scrivere al proprio partner
Hartelijke groeten,
衷心的祝福,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Met hartelijke groeten,
致以最衷心的祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Groeten,
最衷心的问候,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Groeten,
一切顺利,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Liefs,
致以我的祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Liefs,
衷心祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Liefs,
衷心祝福,
Informale, quando si scrive ai propri familiari