Polacco | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Dear John,
Cześć Michale,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Dear Mum / Dad,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Dear Uncle Jerome,
Drogi Wujku,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hello John,
Cześć Michale,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hey John,
Hej Janku,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
Janku,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
My Dear,
Mój Drogi/Moja Droga,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
My Dearest,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dearest John,
Najdroższy/Najdroższa,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Thank you for your E-mail.
Dziękuję za Twojego maila.
Per rispondere alla corrispondenza
It was good to hear from you again.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Per rispondere alla corrispondenza
I am very sorry I haven't written for so long.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
It's such a long time since we had any contact.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

I am writing to tell you that…
Piszę, by przekazać Ci...
Quando si hanno notizie importanti
Have you made any plans for…?
Czy masz już plany na...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
It was so kind of you to write / invite / send…
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
I am delighted to announce that…
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Per annunciare buone notizie
I was delighted to hear that…
Ucieszyłem się słysząc, że...
Per riferire informazioni o novità
I am sorry to inform you that…
Z przykrością piszę, że...
Per riferire cattive notizie ad un amico
I was so sorry to hear that…
Tak przykro mi słyszeć, że...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Please add me on...messenger. My username is…
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
…sends his/her love.
Pozdrowienia od...
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Say hello to…for me.
Pozdrów ode mnie...
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
I look forward to hearing from you soon.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Write back soon.
Odpisz szybko.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Do write back when…
Odpisz, gdy...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Send me news, when you know anything more.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Take care.
Trzymaj się ciepło.
Quando si scrive a familiari o amici
I love you.
Kocham Cię.
Per scrivere al proprio partner
Best wishes,
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
With best wishes,
Pozdrawiam ciepło,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kindest regards,
Serdecznie pozdrawiam,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
All the best,
Ściskam,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
All my love,
Buziaki,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Lots of love,
Ściskam serdecznie,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Much love,
Mnóstwo buziaków,
Informale, quando si scrive ai propri familiari