Thailandese | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

प्यारे मित्र रहीम
ถึง จอห์น
Informale, rivolgendosi ad un amico
प्यारे माता पिता,
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Informale, rivolgendosi ai genitori
प्रीय चाचा जी,
เรียน คุณลุงเจอโรม
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
कैसे हो जय,
สวัสดี จอห์น
Informale, rivolgendosi ad un amico
ओय राहुल!
ว่าไง จอห์น
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
रीमा,
จอห์น
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
मेरे प्यारे...,
ถึงสุดที่รัก
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
मेरी प्यारी...,
ถึง สุดที่รัก
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
प्यारी नीना,
ถึงจอห์นที่รัก
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
आपके मेल के लिए धन्यवाद.
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Per rispondere alla corrispondenza
तम्हारी ख़बर सुनकर खुशी हुई.
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Per rispondere alla corrispondenza
इतने देर तक न लिखने के लिए माफी माँगता हूँ.
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
कितने दिन बीत गए हमारी बात-चीत होकर.
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

मैं तुम्हे यह बताना चाहता/चाहती हूँ कि,...
ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Quando si hanno notizie importanti
क्या तुम... के दिन कुछ कर रहे हो?
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
निमंत्रण के लिए/जानकारी के लिए धन्यवाद.
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
... के बारे मे बताने के लिए/ देने के लिए धन्यवाद.
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
आपके पत्र/निमंत्रण के लिए धन्यवाद.
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
मुझे यह बताकर बहुत खुशी हो रही है कि...
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Per annunciare buone notizie
मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि...
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Per riferire informazioni o novità
मुझे यह बताकर दुख हो रहा है कि...
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Per riferire cattive notizie ad un amico
मुझे यह सुनकर दुख हुआ कि...
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मेरे नए वेबसाईट पर जाओगे तो...
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
... मेसेंजर पर मुझे ऐड कीजिए. मेरा यूझरनेम है...
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

... की बहुत याद आती है. उनको मेरा प्यार देना.
ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...अपना प्यार भेजता/भेजती है.
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
... को मेरा प्रणाम/प्यार.
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
आशा है कि आपका जवाब जल्द से जल्द मिले.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
जल्द ही जवाब लिखना.
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
... हो, तो मुझे जरूर लिखना.
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
जब तुम्हे और कुछ पता चले तो मुझे खबर भजना.
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
अपना खयाल रखना.
ขอให้โชคดีนะ
Quando si scrive a familiari o amici
तुम्हारा अपना/तम्हारी अपनी
ฉันรักคุณ
Per scrivere al proprio partner
शुभकामनाएं,
ขอให้โชคดีนะ
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
शुभकामनाएं,
ขอให้คุณโชคดี
Informale, quando si scrive a familiari o amici
शुभकामनाएं,
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Informale, quando si scrive a familiari o amici
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे सथ है.
ด้วยความหวังดี
Informale, quando si scrive a familiari o amici
ढेर सारा प्यार,
ด้วยความรัก
Informale, quando si scrive a familiari o amici
ढेर सारा प्यार,
ด้วยความรัก
Informale, quando si scrive a familiari o amici
आपका अपना/आपकी अपनी,
ด้วยความรัก
Informale, quando si scrive ai propri familiari