Ungherese | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Estimata John,
Kedves John!
Informale, rivolgendosi ad un amico
Estimata Panjo/Paĉjo,
Kedves Anya / Apa!
Informale, rivolgendosi ai genitori
Estimata Onklo Jerome,
Kedves Jerome bácsi!
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Saluton John,
Szia John!
Informale, rivolgendosi ad un amico
Saluton John,
Szia John!
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
John!
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Mia kara,
Kedvesem / Drágám!
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Mia kara,
Drágám / Édesem / Kedvesem!
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Estimata John,
Drága John!
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dankon pro via retpoŝto.
Köszönöm az e-mailedet.
Per rispondere alla corrispondenza
Estis bona denove aŭdi de vi.
Jó volt újra hallani felőled.
Per rispondere alla corrispondenza
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Nagyon sajnálom, hogy olyan sokáig nem írtam.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Olyan régóta nem beszéltünk.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Mi skribas por informi vin, ke...
Azért írok, hogy elmondjam...
Quando si hanno notizie importanti
Ĉu vi havas planojn por...?
Van már programod...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Nagyon köszönöm, hogy elküldted / meghívtál / csatoltad ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Nagyon hálás vagyok, hogy elmondtad / felajánlottad / megírtad ...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Nagyon kedves volt tőled, hogy írtál / meghívtál / elküldted...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Örömmel tudatom .../ Örömmel jelentem be, hogy ...
Per annunciare buone notizie
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Örömmel hallottam, hogy ...
Per riferire informazioni o novità
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattam kell értesítenem téged, hogy...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Sajnálattal hallottam, hogy...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Nagyon örülnék, ha megnéznéd az új honlapomat a ...
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Kérlek adj hozzá / jelölj be ... A felhasználónevem ...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Add át üdvözletemet ... és mondd meg neki, hogy nagyon hiányzik /hiányoznak.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...sendas lian/ŝian amon.
... üdvözletét küldi.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Diru saluton al... por mi.
Add át üdvözletemet ....
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Várom válaszodat.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Reskribu baldaŭ.
Írj vissza hamar.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Skribu reen kiam...
Írj, ha ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Írj, amint többet tudsz.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Atentu.
Vigyázz magadra.
Quando si scrive a familiari o amici
Mi amas vin.
Szeretlek.
Per scrivere al proprio partner
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Ĉion bonan,
Kívánom a legjobbakat!
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
Legjobbakat!
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉiu mia amo,
Szeretettel,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multe da amo,
Szeretettel,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multa amo,
Sok puszi, / Szeretettel,
Informale, quando si scrive ai propri familiari