Turco | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Estimata John,
Sevgili Can,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Estimata Panjo/Paĉjo,
Sevgili Anne / Baba,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Estimata Onklo Jerome,
Sevgili Ali Amca,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Saluton John,
Merhaba Can,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Saluton John,
Hey Can,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
Can,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Mia kara,
Sevgilim / Canım,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Mia kara,
Benim sevgili ...,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Estimata John,
Çok sevgili Can,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dankon pro via retpoŝto.
E-postan için teşekkürler.
Per rispondere alla corrispondenza
Estis bona denove aŭdi de vi.
Senden tekrar haber almak güzeldi.
Per rispondere alla corrispondenza
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Uzun süredir yazamadığım için üzgünüm.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Haber almayalı çok uzun zaman oldu.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Mi skribas por informi vin, ke...
Size ...'u söylemek için yazıyorum.
Quando si hanno notizie importanti
Ĉu vi havas planojn por...?
... plan yaptınız mı?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Gönderdiğiniz / davet ettiğiniz / eklediğiniz için çok teşekkürler.
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Bildirdiğiniz / teklif ettiğiniz / yazdığınız için size çok minnettarım.
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Yazman / davet etmen / göndermen çok kibardı.
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Bunu duyurmaktan çok memnunum ki ...
Per annunciare buone notizie
Mi ĝojis aŭdi, ke...
...'u duyduğuma çok memnun olmuştum.
Per riferire informazioni o novità
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Bunu söylemekten üzüntü duyuyorum ki ...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Mi bedaŭras aŭdi tion...
...'ı duyduğumda çok üzüldüm.
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
benim yeni websitemi ... adresinden ziyaret edebilirsen çok memnun kalırım.
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Lütfen beni ... messenger'a ekle.
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
...'a sevgimi ilet ve onları ne kadar özlediğimi söyle.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...sendas lian/ŝian amon.
... sevgilerini gönderiyor.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Diru saluton al... por mi.
...'ye benim selamımı söyle.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Sizden tekrar haber almayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Reskribu baldaŭ.
En yakın zamanda cevabınızı bekliyorum.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Skribu reen kiam...
... olduğunda lütfen yaz bana.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Daha fazla bilgin olduğunda bana da haber ver.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Atentu.
Kendinize iyi bakın.
Quando si scrive a familiari o amici
Mi amas vin.
Seni seviyorum.
Per scrivere al proprio partner
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Ĉion bonan,
En iyi dileklerimle,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
En derin saygılarımla,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
En iyi dileklerim sizinle,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉiu mia amo,
Tüm sevgimle,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multe da amo,
Tüm sevgimle,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multa amo,
Çokça sevgiyle,
Informale, quando si scrive ai propri familiari