Polacco | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Estimata John,
Cześć Michale,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Estimata Panjo/Paĉjo,
Droga Mamo/Drogi Tato,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Estimata Onklo Jerome,
Drogi Wujku,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Saluton John,
Cześć Michale,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Saluton John,
Hej Janku,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
Janku,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Mia kara,
Mój Drogi/Moja Droga,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Mia kara,
Mój Najdroższy/Moja Najdroższa,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Estimata John,
Najdroższy/Najdroższa,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dankon pro via retpoŝto.
Dziękuję za Twojego maila.
Per rispondere alla corrispondenza
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cieszę się, że się odezwałeś/-aś.
Per rispondere alla corrispondenza
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Przepraszam, że nie pisałem/-am tak długo.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Minęło sporo czasu od naszego ostatniego kontaktu.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Mi skribas por informi vin, ke...
Piszę, by przekazać Ci...
Quando si hanno notizie importanti
Ĉu vi havas planojn por...?
Czy masz już plany na...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Dziękuję bardzo za przesłanie/zaproszenie/załączenie...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jestem Ci bardzo wdzięczny za poinformowanie mnie/zaoferowanie mi/napisanie mi...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Jak miło, że do mnie napisałeś/mnie zaprosiłeś do/przesłałeś mi...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Z przyjemnością powiadamiam, że...
Per annunciare buone notizie
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ucieszyłem się słysząc, że...
Per riferire informazioni o novità
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością piszę, że...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Tak przykro mi słyszeć, że...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Byłbym wdzieczny, gdyby mógł sprawdzić moją nową stronę internetową ...
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Proszę dodaj mnie na ... . Moja nazwa użytkownika to...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Ucałuj ode mnie ... i przekaż im, jak bardzo za nimi tęsknię.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...sendas lian/ŝian amon.
Pozdrowienia od...
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Diru saluton al... por mi.
Pozdrów ode mnie...
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Twoją odpowiedź.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Reskribu baldaŭ.
Odpisz szybko.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Skribu reen kiam...
Odpisz, gdy...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Napisz, gdy będziesz miał jakieś nowe informacje.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Atentu.
Trzymaj się ciepło.
Quando si scrive a familiari o amici
Mi amas vin.
Kocham Cię.
Per scrivere al proprio partner
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Ĉion bonan,
Pozdrawiam ciepło,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
Serdecznie pozdrawiam,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
Ściskam,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉiu mia amo,
Buziaki,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multe da amo,
Ściskam serdecznie,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multa amo,
Mnóstwo buziaków,
Informale, quando si scrive ai propri familiari