Nederlandese | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Estimata John,
Beste Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico
Estimata Panjo/Paĉjo,
Beste mama / papa
Informale, rivolgendosi ai genitori
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Saluton John,
Hallo Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico
Saluton John,
Hoi Jan
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
Jan
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Mia kara,
Lieve ...
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Mia kara,
Liefste ...
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Estimata John,
Lieve Jan
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Dankon pro via retpoŝto.
Hartelijk dank voor jouw e-mail.
Per rispondere alla corrispondenza
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Per rispondere alla corrispondenza
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Quando si hanno notizie importanti
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de e-mail ...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Per annunciare buone notizie
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Per riferire informazioni o novità
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Ik zou het zeer waarderen, wanneer je mijn nieuwe website zou bekijken op ...
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Zou je mij willen toevoegen op ... messenger. Mijn gebruikersnaam is ...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Atentu.
Het ga je goed.
Quando si scrive a familiari o amici
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Per scrivere al proprio partner
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
Groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉion bonan,
Groeten,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multe da amo,
Liefs,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Multa amo,
Liefs,
Informale, quando si scrive ai propri familiari