Inglese | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Kære John,
Dear John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Kære Mor / Far,
Dear Mum / Dad,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Kære Onkel Jerome,
Dear Uncle Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hej John,
Hello John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hej John,
Hey John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Kære,
My Dear,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Kæreste,
My Dearest,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Kæreste John,
Dearest John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Tak for din E-mail.
Thank you for your E-mail.
Per rispondere alla corrispondenza
Det var godt at høre fra dig igen.
It was good to hear from you again.
Per rispondere alla corrispondenza
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
I am very sorry I haven't written for so long.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
It's such a long time since we had any contact.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Jeg skriver for at fortælle dig at...
I am writing to tell you that…
Quando si hanno notizie importanti
har du lavet nogle planer den... ?
Have you made any plans for…?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
I am very grateful to you for letting me know / offering / writing…
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
It was so kind of you to write / invite / send…
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Jeg er henrykt over at meddele at...
I am delighted to announce that…
Per annunciare buone notizie
Jeg var henrykt over at høre at...
I was delighted to hear that…
Per riferire informazioni o novità
Jeg er ked af at må informere dig om at...
I am sorry to inform you that…
Per riferire cattive notizie ad un amico
Jeg var så ked af at høre at...
I was so sorry to hear that…
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
I'd appreciate it if you would check out my new website at…
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Please add me on...messenger. My username is…
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... siger hej.
…sends his/her love.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Sig hej til... for mig.
Say hello to…for me.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Skriv tilbage snart.
Write back soon.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Skriv tilbage når...
Do write back when…
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Send mig nyheder, når du ved mere.
Send me news, when you know anything more.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Have det godt.
Take care.
Quando si scrive a familiari o amici
Jeg elsker dig.
I love you.
Per scrivere al proprio partner
De bedste ønsker,
Best wishes,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Med de bedste ønsker,
With best wishes,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
De venligste hilsner,
Kindest regards,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Alt det bedste,
All the best,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kærligst,
All my love,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Masser af kærlighed,
Lots of love,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kærlighed,
Much love,
Informale, quando si scrive ai propri familiari