Cinese | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

Kære John,
亲爱的约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Kære Mor / Far,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informale, rivolgendosi ai genitori
Kære Onkel Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
Hej John,
你好,约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico
Hej John,
嘿,约翰,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
John,
约翰,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
Kære,
我亲爱的,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Kæreste,
我最亲爱的,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Kæreste John,
最亲爱的约翰,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
Tak for din E-mail.
谢谢您的邮件。
Per rispondere alla corrispondenza
Det var godt at høre fra dig igen.
很高兴再次收到您的来信。
Per rispondere alla corrispondenza
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
对不起,这么久没有给你写信。
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

Jeg skriver for at fortælle dig at...
我给您写信是为了告诉您...
Quando si hanno notizie importanti
har du lavet nogle planer den... ?
你对...有什么计划吗?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
非常感谢发送/邀请/附上...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
Jeg er henrykt over at meddele at...
很高兴宣布...
Per annunciare buone notizie
Jeg var henrykt over at høre at...
听到...我非常高兴
Per riferire informazioni o novità
Jeg er ked af at må informere dig om at...
很遗憾地告诉你们...
Per riferire cattive notizie ad un amico
Jeg var så ked af at høre at...
听到...很遗憾
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
请在...上加我,我的用户名是...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
... siger hej.
...致上他/她的祝福。
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
Sig hej til... for mig.
代我向...问好。
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
我期待着尽快能收到您的回复。
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
Skriv tilbage snart.
尽快回复。
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
Skriv tilbage når...
当...,请回复我。
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Send mig nyheder, når du ved mere.
如果你有更多消息,请发送给我。
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
Have det godt.
保重。
Quando si scrive a familiari o amici
Jeg elsker dig.
我爱你。
Per scrivere al proprio partner
De bedste ønsker,
衷心的祝福,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
Med de bedste ønsker,
致以最衷心的祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
De venligste hilsner,
最衷心的问候,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Alt det bedste,
一切顺利,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kærligst,
致以我的祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Masser af kærlighed,
衷心祝福,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
Kærlighed,
衷心祝福,
Informale, quando si scrive ai propri familiari