Svedese | Frasario - Corrispondenza | E-mail

E-mail - Apertura

亲爱的约翰,
Hej John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
亲爱的妈妈/爸爸,
Hej mamma/pappa,
Informale, rivolgendosi ai genitori
亲爱的Jerome叔叔,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informale, rivolgendosi ad un membro della famiglia
你好,约翰,
Hallå John,
Informale, rivolgendosi ad un amico
嘿,约翰,
Hej John,
Molto informale, rivolgendosi ad un amico
约翰,
John,
Informale, rivolgendosi ad un amico, diretto
我亲爱的,
Min älskling,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
我最亲爱的,
Raring,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
最亲爱的约翰,
Min käre John,
Informale, rivolgendosi ad una persona amata (fidanzato, fidanzata, partner, ecc...)
谢谢您的邮件。
Tack för ditt mejl.
Per rispondere alla corrispondenza
很高兴再次收到您的来信。
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Per rispondere alla corrispondenza
对不起,这么久没有给你写信。
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Scrivendo ad un amico con il quale non si hanno contatti da un po'

E-mail - Parte centrale

我给您写信是为了告诉您...
Jag skriver för att berätta att ...
Quando si hanno notizie importanti
你对...有什么计划吗?
Har ni några planer för ...?
Per inviare un invito a qualcuno o fissare un appuntamento
非常感谢发送/邀请/附上...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Per ringraziare qualcuno per aver inviato / invitato / allegato
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Per ringraziare sinceramente qualcuno per averti raccontato qualcosa / offerto qualcosa / scritto qualcosa
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Det var så snällt av dig att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Per mostrare di aver sinceramente gradito qualcosa che ti è stato scritto / inviato
很高兴宣布...
Jag är glad att kunna berätta att ...
Per annunciare buone notizie
听到...我非常高兴
Jag är glad att höra att ...
Per riferire informazioni o novità
很遗憾地告诉你们...
Jag är så ledsen men jag måste berätta att ...
Per riferire cattive notizie ad un amico
听到...很遗憾
Jag blev så ledsen då jag fick höra att ...
Per confortare un amico che ha ricevuto una brutta notizia
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Jag skulle uppskatta det om du ville kolla in min nya hemsida ...
Quando vuoi invitare un amico a visitare il tuo nuovo sito web
请在...上加我,我的用户名是...
Lägg till mig på ... messenger. Mitt användarnamn är ...
Quando vuoi che un tuo amico aggiunga il tuo contatto in una chat o social network.

E-mail - Chiusura

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Skicka hälsningar till ... och säg åt dem att jag saknar dem massor.
Per dire a qualcuno che ti manca tramite un'altra persona
...致上他/她的祝福。
... hälsar.
Per trasmettere i saluti di qualcun altro
代我向...问好。
Hälsa ... från mig.
Per salutare qualcuno tramite il destinatario dell'e-mail che stai scrivendo
我期待着尽快能收到您的回复。
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Quando si attendono notizie in risposta alla tua e-mail
尽快回复。
Mejla mig så fort som möjligt.
Diretto, quando si vuole ricevere un'e-mail in risposta
当...,请回复我。
Mejla mig gärna när ...
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
如果你有更多消息,请发送给我。
Mejla mig så fort du vet något mer.
Quando si desidera ricevere una risposta solo se si hanno informazioni da comunicare
保重。
Sköt om dig.
Quando si scrive a familiari o amici
我爱你。
Jag älskar dig.
Per scrivere al proprio partner
衷心的祝福,
Hälsningar,
Informale, tra membri della famiglia, amici, colleghi
致以最衷心的祝福,
Hjärtliga hälsningar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
最衷心的问候,
Hjärtligaste hälsningar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
一切顺利,
Jag önskar dig allt gott,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
致以我的祝福,
Många kramar,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
衷心祝福,
Puss och kram,
Informale, quando si scrive a familiari o amici
衷心祝福,
Kramisar,
Informale, quando si scrive ai propri familiari