Nederlandese | Frasario - Corrispondenza | Auguri

Auguri - Matrimonio

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Van harte gefeliciteerd. Wij wensen jullie alle geluk in de wereld.
Per congratularsi con una coppia appena sposata
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gefeliciteerd en de beste wensen voor jullie huwelijk.
Per congratularsi con una coppia appena sposata
Congratulations on tying the knot!
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk!
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene
Congratulations on saying your "I do's"!
Van harte gefeliciteerd met jullie jawoord!
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Wij wensen de bruid en bruidegom veel geluk in hun huwelijk.
Per congratularsi con una coppia appena sposata

Auguri - Fidanzamento

Congratulations on your engagement!
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving!
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en veel geluk voor jullie gezamenlijke toekomst.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie samen erg gelukkig worden.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving en ik hoop dat jullie elkaar erg gelukkig maken.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Van harte gefeliciteerd met jullie verloving. Hebben jullie al een datum voor de trouwdag geprikt?
Formula di auguri standard per il fidanzamento di amici stretti

Auguri - Compleanni e Anniversari

Birthday greetings!
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Happy Birthday!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Many happy returns!
Nog vele jaren!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Wishing you every happiness on your special day.
Gefeliciteerd met jouw speciale dag.
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Dat al jouw wensen mogen uitkomen. Gefeliciteerd met je verjaardag!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Voor vandaag wens ik jou alle geluk van de wereld. Geniet van jouw verjaardag!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Happy Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Formula di auguri standard per l'anniversario, in genere sui biglietti d'auguri
Happy…Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het ... jubileum!
Usato per un particolare anniversario (i.e. nozze d'argento, nozze d'oro, ecc...)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaren en nog steeds zo gelukkig als in het begin. Van harte gefeliciteerd met het jubileum!
Per enfatizzare sulla durata del matrimonio facendo gli auguri
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het porseleinen huwelijk!
Per celebrare il ventesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het zilveren huwelijk!
Per celebrare il venticinquesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het robijnen huwelijk!
Per celebrare il quarantesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het parelen huwelijk!
Per celebrare il trentesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het koralen huwelijk!
Per celebrare il trentacinquesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het gouden huwelijk!
Per celebrare il cinquantesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Van harte gefeliciteerd met het diamanten huwelijk!
Per celebrare il sessantesimo anniversario di matrimonio

Auguri - Buona Guarigione

Get well soon.
Beterschap.
Per augurare una pronta guarigione, di solito nei biglietti d'auguri
I hope you make a swift and speedy recovery.
Ik hoop dat je snel en spoedig weer beter wordt.
Per augurare una pronta guarigione
We hope that you will be up and about in no time.
Wij hopen dat je snel weer de oude bent.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone
Thinking of you. May you feel better soon.
Ik denk aan je. Dat je snel weer beter wordt.
Per augurare una pronta guarigione
From everybody at…, get well soon.
Alle collega´s van ... wensen jou van harte beterschap.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Beterschap! Iedereen hier van ... doet jou de groeten.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro

Auguri - Congratulazioni

Congratulations on…
Van harte gefeliciteerd met ...
Formula di congratulazioni standard
I wish you the best of luck and every success in…
Ik wens jou veel geluk en succes met ...
Per augurare successo nel futuro di una persona
I wish you every success in…
Ik wens jou alle succes met ...
Per augurare successo nel futuro di una persona
We would like to send you our congratulations on…
Wij willen jou van harte feliciteren met ...
Per congratularsi di qualcosa di specifico
Well done on…
Gefeliciteerd met ...
Per congratularsi di qualcosa di specifico
Congratulations on passing your driving test!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van je rijbewijs!
Per congratularsi con qualcuno che ha appena preso la patente
Well done. We knew you could do it.
Gefeliciteerd. We wisten dat je het zou halen.
Per congratularsi con un amico stretto o un membro della famiglia
Congrats!
Gefeli!
Informale, poco comune, forma sbrigativa per congratularsi

Auguri - Successi universitari

Congratulations on your graduation!
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw diploma!
Per complimentarsi con un neolaureato
Congratulations on passing your exams!
Van harte gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Wat ben jij een slimmerik! Gefeliciteerd met het slagen voor jouw examens!
Informale, colloquiale, per complimentarsi con un amico stretto per un successo accedemico
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Van harte gefeliciteerd met het behalen van jouw masterdiploma en veel succes in het werkzame leven!
Per complimentarsi con un neolaureato ad un corso specialistico o master
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gefeliciteerd met je fantastische examenresultaten en veel succes voor de toekomst.
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame quando non si sa cosa farà nel futuro
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gefeliciteerd met je examenresultaten en veel succes met je toekomstige carrière.
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame e ora sta cercando lavoro
Well done on getting into University. Have a great time!
Gefeliciteerd met jouw studieplaats aan de universiteit. Veel plezier!
Per complimentarsi con qualcuno che ha ottenuto un posto in un'università

Auguri - Condoglianze

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Wij zijn diep geschokt over het plotselinge overlijden van ... en wij willen ons oprechte medeleven betuigen.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara. Sia che si tratti di una morte attesa che di un evento tragico
We are so very sorry to hear about your loss.
Het spijt ons zeer over jouw tragische verlies te moeten horen.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Ik wil mijn oprechte medeleven betuigen op deze zwarte dag.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Wij zijn geschokt en zeer verdrietig over de voortijdige dood van onze zoon/dochter/man/vrouw, ... .
Per consolare qualcuno per la perdita del figlio/marito o della figlia/moglie (include il nome del deceduto)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
In deze moeilijke dagen willen wij aan jou ons oprechte medeleven betuigen.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Onze gedachten zijn bij jou en jouw familie tijdens deze moeilijke dagen van verlies.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.

Auguri - Successi

We wish you the best of luck in your new job at…
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe baan bij ...
Per augurare successo nella carriera lavorativa
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Iedereen bij ... wenst jou veel succes met je nieuwe baan.
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
We wish you the best of luck in your new position of…
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe positie als ...
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
We wish you every success for your latest career move.
Wij wensen jou veel succes met jouw nieuwe carrièrestap.
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
Congratulations on getting the job!
Van harte gefeliciteerd met jouw nieuwe baan!
Per congratularsi con qualcuno che ha ottenuto un nuovo lavoro, in genere più lucrativo
Good luck on your first day at…
Veel succes met jouw eerste werkdag bij ...
Per augurare un buon inizio nel nuovo posto di lavoro

Auguri - Nascita

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Wij waren erg blij toen we hoorden van de geboorte van jullie zoon/dochter. Gefeliciteerd.
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
Congratulations on your new arrival!
Gefeliciteerd met jullie pasgeborene!
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Voor de nieuwe moeder. De beste wensen voor jou en je zoon/dochter.
Per fare gli auguri ad una donna che ha avuto un bambino
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Van harte gefeliciteerd met de komst van jullie kleine jongen/meisje!
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Aan de trotse ouders van ... . Gefeliciteerd met jullie pasgeborene. Ik weet zeker dat jullie geweldige ouders worden.
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino

Auguri - Ringraziamenti

Many thanks for…
Hartelijk bedankt voor ...
Ringraziamento generico
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Ik wil jou/jullie graag bedanken namens mijn man/vrouw en mijzelf ...
Per ringraziare qualcuno da parte tua e di qualcun altro
I really don't know how to thank you for…
Ik weet echt niet hoe ik jou bedanken moet voor ...
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
As a small token of our gratitude…
Als blijk van onze dankbaarheid ...
Quando si fa un regalo a qualcuno in segno di riconoscimento
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Wij willen graag aan ... onze diepe dankbaarheid tonen ...
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
We are very grateful to you for…
Wij zijn jou zeer dankbaar dat ...
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Geen dank. Integendeel: wij moeten jou bedanken!
In risposta a un ringraziamento per qualcosa che però è stato di beneficio anche per te

Auguri - Festività

Season's greetings from…
Fijne feestdagen wensen ...
Per celebrare Natale e Capodanno
Merry Christmas and a Happy New Year!
Prettige Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar!
Per celebrare Natale e Capodanno
Happy Easter!
Vrolijk Pasen!
Nei Paesi cristiani per celebrare la Domenica di Pasqua
Happy Thanksgiving!
Fijne Thanksgiving!
Negli Stati Uniti nel Giorno del Ringraziamento
Happy New Year!
Gelukkig Nieuwjaar!
Per celebrare il Nuovo Anno
Happy Holidays!
Fijne feestdagen!
Per augurare di trascorrere buone vacanze, usato in varie occasioni (vacanze estive, festività, ecc...)
Happy Hanukkah!
Fijne Chanoeka!
Per celebrare le festività ebraiche
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Fijne Divali! Moge deze Divali zo stralend zijn als altijd.
Per celebrare le festività induiste
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Prettige Kerstdagen! / Zalig Kerstfeest!
Usato nei paesi cristiani a Natale
Merry Christmas and a Happy New Year!
Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar!
Usato nei paesi cristiani a Natale e a Capodanno