Ceco | Frasario - Corrispondenza | Auguri

Auguri - Matrimonio

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Per congratularsi con una coppia appena sposata
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Per congratularsi con una coppia appena sposata
Congratulations on tying the knot!
Gratulujeme ke svatbě!
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene
Congratulations on saying your "I do's"!
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Per congratularsi con una coppia appena sposata

Auguri - Fidanzamento

Congratulations on your engagement!
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Formula di auguri standard per il fidanzamento di amici stretti

Auguri - Compleanni e Anniversari

Birthday greetings!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Happy Birthday!
Všechno nejlepší k narozeninám!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Many happy returns!
Hodně štěstí a zdraví!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Wishing you every happiness on your special day.
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Happy Anniversary!
Hodně štěstí k výročí!
Formula di auguri standard per l'anniversario, in genere sui biglietti d'auguri
Happy…Anniversary!
Hodně štěstí k... výročí!
Usato per un particolare anniversario (i.e. nozze d'argento, nozze d'oro, ecc...)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
Per enfatizzare sulla durata del matrimonio facendo gli auguri
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Per celebrare il ventesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Per celebrare il venticinquesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Per celebrare il quarantesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Per celebrare il trentesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Per celebrare il trentacinquesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Per celebrare il cinquantesimo anniversario di matrimonio
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Per celebrare il sessantesimo anniversario di matrimonio

Auguri - Buona Guarigione

Get well soon.
Uzdrav se brzy.
Per augurare una pronta guarigione, di solito nei biglietti d'auguri
I hope you make a swift and speedy recovery.
Doufám, že se rychle uzdravíš.
Per augurare una pronta guarigione
We hope that you will be up and about in no time.
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone
Thinking of you. May you feel better soon.
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Per augurare una pronta guarigione
From everybody at…, get well soon.
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro

Auguri - Congratulazioni

Congratulations on…
Blahopřejeme k...
Formula di congratulazioni standard
I wish you the best of luck and every success in…
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
Per augurare successo nel futuro di una persona
I wish you every success in…
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
Per augurare successo nel futuro di una persona
We would like to send you our congratulations on…
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
Per congratularsi di qualcosa di specifico
Well done on…
Dobrá práce na...
Per congratularsi di qualcosa di specifico
Congratulations on passing your driving test!
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Per congratularsi con qualcuno che ha appena preso la patente
Well done. We knew you could do it.
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Per congratularsi con un amico stretto o un membro della famiglia
Congrats!
Gratulujeme!
Informale, poco comune, forma sbrigativa per congratularsi

Auguri - Successi universitari

Congratulations on your graduation!
Gratulujeme k promoci!
Per complimentarsi con un neolaureato
Congratulations on passing your exams!
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Informale, colloquiale, per complimentarsi con un amico stretto per un successo accedemico
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Per complimentarsi con un neolaureato ad un corso specialistico o master
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame quando non si sa cosa farà nel futuro
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame e ora sta cercando lavoro
Well done on getting into University. Have a great time!
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Per complimentarsi con qualcuno che ha ottenuto un posto in un'università

Auguri - Condoglianze

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara. Sia che si tratti di una morte attesa che di un evento tragico
We are so very sorry to hear about your loss.
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
Per consolare qualcuno per la perdita del figlio/marito o della figlia/moglie (include il nome del deceduto)
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.

Auguri - Successi

We wish you the best of luck in your new job at…
Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
Per augurare successo nella carriera lavorativa
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
We wish you the best of luck in your new position of…
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
We wish you every success for your latest career move.
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
Congratulations on getting the job!
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Per congratularsi con qualcuno che ha ottenuto un nuovo lavoro, in genere più lucrativo
Good luck on your first day at…
Hodně štěstí první den v...
Per augurare un buon inizio nel nuovo posto di lavoro

Auguri - Nascita

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
Congratulations on your new arrival!
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
Per fare gli auguri ad una donna che ha avuto un bambino
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino

Auguri - Ringraziamenti

Many thanks for…
Mnohokrát děkuji za...
Ringraziamento generico
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
Per ringraziare qualcuno da parte tua e di qualcun altro
I really don't know how to thank you for…
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
As a small token of our gratitude…
Jako malý projev naší vděčnosti...
Quando si fa un regalo a qualcuno in segno di riconoscimento
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
We are very grateful to you for…
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
In risposta a un ringraziamento per qualcosa che però è stato di beneficio anche per te

Auguri - Festività

Season's greetings from…
Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Per celebrare Natale e Capodanno
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Per celebrare Natale e Capodanno
Happy Easter!
Veselé Velikonoce!
Nei Paesi cristiani per celebrare la Domenica di Pasqua
Happy Thanksgiving!
Šťastné díkuvzdání!
Negli Stati Uniti nel Giorno del Ringraziamento
Happy New Year!
Šťastný Nový rok!
Per celebrare il Nuovo Anno
Happy Holidays!
Šťastné svátky!
Per augurare di trascorrere buone vacanze, usato in varie occasioni (vacanze estive, festività, ecc...)
Happy Hanukkah!
Šťastnou chanuku!
Per celebrare le festività ebraiche
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Per celebrare le festività induiste
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Veselé Vánoce!
Usato nei paesi cristiani a Natale
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Usato nei paesi cristiani a Natale e a Capodanno