Inglese | Frasario - Corrispondenza | Auguri

Auguri - Matrimonio

Blahopřejeme. Přejeme Vám jen a jen štěstí.
Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Per congratularsi con una coppia appena sposata
Gratuluje a přejeme vám oběma hodně štěstí k vašemu svatebnímu dnu.
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Per congratularsi con una coppia appena sposata
Gratulujeme ke svatbě!
Congratulations on tying the knot!
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene
Blahopřejeme, že jste si řekli své ano!
Congratulations on saying your "I do's"!
Per congratularsi con una coppia appena sposata che conosci molto bene
Blahopřejeme nevěstě a ženichovi ke šťastnému manželskému svazku.
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Per congratularsi con una coppia appena sposata

Auguri - Fidanzamento

Blahopřejeme k vašemu zasnoubení!
Congratulations on your engagement!
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Přejeme vám všechno nejlepší k zásnubám a tomu, co leží před vámi.
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Doufám, že budete oba velmi šťastní.
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Formula di auguri standard per il fidanzamento
Blahopřejeme k vašemu zasnoubení. Už jste se rozhodli, kdy se bude konat tento velký den?
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Formula di auguri standard per il fidanzamento di amici stretti

Auguri - Compleanni e Anniversari

Všechno nejlepší k narozeninám!
Birthday greetings!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Všechno nejlepší k narozeninám!
Happy Birthday!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Hodně štěstí a zdraví!
Many happy returns!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Přeji Ti hodně štěstí v tento speciální den!
Wishing you every happiness on your special day.
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Ať se Ti splní všechna přání. Všechno nejlepší k narozeninám!
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Přeji ti v tento speciální den hodně štěstíčka. Krásné narozeniny!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Auguri standard di buon compleanno, in genere sui biglietti d'auguri
Hodně štěstí k výročí!
Happy Anniversary!
Formula di auguri standard per l'anniversario, in genere sui biglietti d'auguri
Hodně štěstí k... výročí!
Happy…Anniversary!
Usato per un particolare anniversario (i.e. nozze d'argento, nozze d'oro, ecc...)
...rok a stále spolu. Blahopřeji k výročí!
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
Per enfatizzare sulla durata del matrimonio facendo gli auguri
Blahopřejeme k porcelánovému výročí svatby!
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Per celebrare il ventesimo anniversario di matrimonio
Blahopřejeme ke stříbrnému výročí svatby!
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Per celebrare il venticinquesimo anniversario di matrimonio
Blahopřejeme ke rubínovému výročí svatby!
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Per celebrare il quarantesimo anniversario di matrimonio
Blahopřejeme ke perlovému výročí svatby!
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Per celebrare il trentesimo anniversario di matrimonio
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Per celebrare il trentacinquesimo anniversario di matrimonio
Blahopřejeme ke korálovému výročí svatby!
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Per celebrare il cinquantesimo anniversario di matrimonio
Blahopřejeme ke diamantovému výročí svatby!
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Per celebrare il sessantesimo anniversario di matrimonio

Auguri - Buona Guarigione

Uzdrav se brzy.
Get well soon.
Per augurare una pronta guarigione, di solito nei biglietti d'auguri
Doufám, že se rychle uzdravíš.
I hope you make a swift and speedy recovery.
Per augurare una pronta guarigione
Doufáme, že budeš hned zase jako rybička.
We hope that you will be up and about in no time.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone
Myslím na tebe. Doufám, že se brzy uzdravíš.
Thinking of you. May you feel better soon.
Per augurare una pronta guarigione
Všichni v... ti přejí brzké uzdravení!
From everybody at…, get well soon.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro
Brzy se uzdrav. Všichni na tebe tady myslíme.
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Per augurare una pronta guarigione da parte di più persone di un ufficio o dai colleghi di lavoro

Auguri - Congratulazioni

Blahopřejeme k...
Congratulations on…
Formula di congratulazioni standard
Přeji Ti/Vám hodně štěstí a mnoho úspěchů v...
I wish you the best of luck and every success in…
Per augurare successo nel futuro di una persona
Přeji Ti/Vám hodně úspěchů v...
I wish you every success in…
Per augurare successo nel futuro di una persona
Rádi bychom Ti/Vám poslali naše gratulace k...
We would like to send you our congratulations on…
Per congratularsi di qualcosa di specifico
Dobrá práce na...
Well done on…
Per congratularsi di qualcosa di specifico
Blahopřejeme k absolvování řidičských zkoušek!
Congratulations on passing your driving test!
Per congratularsi con qualcuno che ha appena preso la patente
Dobrá práce. Věděli jsme, že to dokážeš.
Well done. We knew you could do it.
Per congratularsi con un amico stretto o un membro della famiglia
Gratulujeme!
Congrats!
Informale, poco comune, forma sbrigativa per congratularsi

Auguri - Successi universitari

Gratulujeme k promoci!
Congratulations on your graduation!
Per complimentarsi con un neolaureato
Gratulujeme ke složení všech zkoušek!
Congratulations on passing your exams!
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame
Kdo je tady chytrolín? Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek!
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Informale, colloquiale, per complimentarsi con un amico stretto per un successo accedemico
Blahopřejeme k dokončení magisterského titulu a přejeme hodně štěstí ve světě práce.
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Per complimentarsi con un neolaureato ad un corso specialistico o master
Gratulace ke skvělým výsledkům u zkoušek a vše nejlepší do budoucna.
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame quando non si sa cosa farà nel futuro
Gratulujeme ke složení všech zkoušek. Přejeme Ti vše nejlepší k tvé budoucí kariéře.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Per complimentarsi con qualcuno che ha superato un esame e ora sta cercando lavoro
Gratulace k úspěšným zkouškám na vysokou školu. Užij si to tam!
Well done on getting into University. Have a great time!
Per complimentarsi con qualcuno che ha ottenuto un posto in un'università

Auguri - Condoglianze

Všichni jsme hluboce šokováni náhlou smrtí ... a přijměte prosím naši nejhlubší soustrast.
We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara. Sia che si tratti di una morte attesa che di un evento tragico
Je mi velmi líto Vaší ztráty.
We are so very sorry to hear about your loss.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast.
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
Jsme velice zarmouceni předčasnou smrtí Vašeho syna/manžela//Vaší dcery/manželky,... .
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Per consolare qualcuno per la perdita del figlio/marito o della figlia/moglie (include il nome del deceduto)
Přijměte, prosím, naší nejhlubší a nejupřímnější soustrast v tomto nejnáročnějším času.
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.
Naše myšlenky jsou s vámi a vaší rodinou v tomto nejtěžším okamžiku ztráty.
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Per consolare qualcuno per la perdita di una persona cara.

Auguri - Successi

Přejeme Vám hodně štěstí k nové práci v...
We wish you the best of luck in your new job at…
Per augurare successo nella carriera lavorativa
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové práci.
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
Všichni v... ti přejeme hodně štěstí v nové pozici...
We wish you the best of luck in your new position of…
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
Přejeme Vám mnoho úspěchů pro svůj nejnovější kariérní postup.
We wish you every success for your latest career move.
Quando i colleghi augurano buona fortuna a qualcuno per un nuovo lavoro
Gratulujeme k novému zaměstnání!
Congratulations on getting the job!
Per congratularsi con qualcuno che ha ottenuto un nuovo lavoro, in genere più lucrativo
Hodně štěstí první den v...
Good luck on your first day at…
Per augurare un buon inizio nel nuovo posto di lavoro

Auguri - Nascita

Byli jsme nadšeni, když jsme slyšeli o narození vašeho chlapečka/holčičky. Gratulujeme.
We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
Blahopřejeme k vašemu novému přírůstku!
Congratulations on your new arrival!
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
Pro novopečenou maminku. Všechno nejlepší pro tebe a tvého syna/tvojí dceru.
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Per fare gli auguri ad una donna che ha avuto un bambino
Blahopřejeme k příchodu vašeho chlapečka/holčičky!
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino
Hrdým rodičům... . Blahopřejeme k novému přírůstku do rodiny. Jsem si jistý(á), že budete skvělými rodiči.
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Per fare gli auguri ad una coppia che ha avuto un bambino

Auguri - Ringraziamenti

Mnohokrát děkuji za...
Many thanks for…
Ringraziamento generico
Chtěl(a) bych poděkovat jménem mým a mého manžela/mé manželky...
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Per ringraziare qualcuno da parte tua e di qualcun altro
Opravdu nevím, jak vám mám poděkovat za...
I really don't know how to thank you for…
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
Jako malý projev naší vděčnosti...
As a small token of our gratitude…
Quando si fa un regalo a qualcuno in segno di riconoscimento
Chtěli bychom vyjádřit naše nejvřelejší poděkování... za...
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
Jsem Ti/Vám velmi vděčný(á) za...
We are very grateful to you for…
Quando si è grati verso qualcuno per aver fatto qualcosa per te
To nestojí za řeč. Naopak bychom měli děkovat my vám!
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
In risposta a un ringraziamento per qualcosa che però è stato di beneficio anche per te

Auguri - Festività

Příjemné prožití Vánočních svátků přeje...
Season's greetings from…
Per celebrare Natale e Capodanno
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Per celebrare Natale e Capodanno
Veselé Velikonoce!
Happy Easter!
Nei Paesi cristiani per celebrare la Domenica di Pasqua
Šťastné díkuvzdání!
Happy Thanksgiving!
Negli Stati Uniti nel Giorno del Ringraziamento
Šťastný Nový rok!
Happy New Year!
Per celebrare il Nuovo Anno
Šťastné svátky!
Happy Holidays!
Per augurare di trascorrere buone vacanze, usato in varie occasioni (vacanze estive, festività, ecc...)
Šťastnou chanuku!
Happy Hanukkah!
Per celebrare le festività ebraiche
Šťastný Diwali. Ať je Diwali jasnější než předtím.
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Per celebrare le festività induiste
Veselé Vánoce!
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Usato nei paesi cristiani a Natale
Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Usato nei paesi cristiani a Natale e a Capodanno