Cinese | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

เรารู้สึกดีใจมากที่จะประกาศการเกิดของ...
我们高兴地宣布...的出生
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
ฉันรู้สึกมีความสุขมากที่จะบอกคุณว่า...ได้มีลูกชาย/ลูกสาว
很高兴告诉大家,...喜得贵子/千金。
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
พวกเราต้องการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
我们想宣布我们儿子/女儿的出生。
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
เราดีใจมากที่จะแนะนำลูกชาย/ลูกสาวคนใหม่ของเราให้กับ...
我们很高兴向您介绍我们刚出生的儿子/女儿...。
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
นิ้วมือ 10 นิ้ว นิ้วเท้า 10 เท้า ครอบครัวของเรามีสมาชิกเพิ่มขึ้น ...และ...มีความยินดีที่จะประกาศการเกิดของ...
平安健康,聪明向上,小宝宝快长大,给家庭带来无限笑声欢乐,...和...高兴地宣布...的出生。
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
ด้วยความรักและยินดีต้อนรับ...เข้ามาในโลกใบนี้
带着爱和希望我们迎接...的降临。
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
เรามีความภูมิใจที่จะแนะนำ/ประกาศสมาชิกใหม่ล่าสุดในครอบครัวของเรา...
我们骄傲的介绍/宣布我们家庭的最新成员...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
เรามีความยินดีเป็นอย่างมากในการประกาศการเกิดของลูกชาย/ลูกสาวของเรา
我们无比高兴地宣布我们儿子/女儿的降临。
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

...และ...ได้หมั้นกันแล้ว
...和...订婚了。
Per annunciare un fidanzamento
...นั้นยินดีที่จะประกาศงานหมั้นของพวกเขา
...高兴地宣布他们订婚了。
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
เรามีความดีใจที่จะประกาศงานหมั้นของ...และ...
我们高兴地宣布...和...订婚了。
Per annunciare un fidanzamento
คุณ...และคุณ...ทำการประกาศการหมั้นของลูกสาวของพวกเขาให้กับ.... ซึ่งเป็นลูกชายของคุณ...และคุณ....โดยงานแต่งงานนั้นจะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม
...先生和...女士,宣布他们的女儿...和...先生和...女士的儿子...订婚,婚礼预定在八月份。
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
เข้ามาร่วมงานปาร์ตี้กับเราเพื่อ...และ...เพื่อเฉลิมฉลองงานหมั้นของพวกเขา
来参加并庆祝...和...的订婚。
Invito ad una festa di fidanzamento
คุณได้ถูกเรียนเชิญให้...และ...ร่วมงานหมั้นในวันที่...
我们诚挚地邀请您于...参加...和...的订婚宴。
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

เรามีความดีใจเป็นอย่างมากที่จะประกาศการแต่งงาน/งานแต่งงานของ...และ...
我们高兴地宣布...和...喜结连理
Per annunciare un matrimonio
คุณ...นั้นใกล้จะเป็นคุณนาย....
...小姐很快即将成为...夫人
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
คุณ...และคุณ...นั้นได้ขอเชิญคุณเข้ามาร่วมงานแต่งงานของพวกเขา เรายินดีให้คุณเข้าร่วมและมีความสุขกับวันอันแสนพิเศษของพวกเขา
...先生和...小姐诚挚邀请您参加他们的婚礼,非常欢迎您的光临并和他们一起庆祝这特殊的日子。
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
คุณและคุณ...ขอเชิญชวนคุณให้มางานแต่งงานของลูกชายและลูกสาวของเขาในวันที่...ณ...
...先生和...女士诚挚邀请您参加他们儿子/女儿于...在...举行的婚礼
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
เพราะคุณเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของฉันเป็นอย่างมาก ...และ..ได้ชวนมาในงานแต่งงานของพวกเขาเมื่อ...ณ...
因为您在他们的生命中很重要,...和...诚挚邀请您于...在...参加他们的婚礼。
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

เราจะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณมามาร่วมงานของเราที่...เพื่อ...
如果您能于...参加在...举行的...,我们将会很高兴
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
เราขอเชิญชวนคุณมางานดินเนอร์เพื่อสังสรรค์...
我们高兴地邀请您参加晚宴并一同庆祝...
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
คุณได้รับการเชื้อเชิญให้มา...
我们诚挚地邀请您...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
เรามีงานปาร์ตี้ท่ามกลางเพื่อนเพื่อมาเฉลิมฉลอง...และเรารู้สึกดีใจมากถ้าคุณจะมาเข้าร่วม
我们要和朋友们举办个派对庆祝...,如果你能来,我们将非常高兴。
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
เราต้องการให้คุณเข้าร่วมเป็นอย่างมาก
我们非常期待您的到来。
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
คุณต้องการมาที่...เพื่อ...หรือไม่?
你愿意来...参加...吗?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare