Nederlandese | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

У нас есть радостная новость - рождение...
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

... и ... помолвлены.
... en ... hebben zich verloofd.
Per annunciare un fidanzamento
... с радостью объявляют о своей помолвке.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Per annunciare un fidanzamento
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Invito ad una festa di fidanzamento
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Per annunciare un matrimonio
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
Сердечно приглашаем вас на...
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare