Russo | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
У нас есть радостная новость - рождение...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
У меня есть радостное известие - у ... появилась маленькая дочка/сынок
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Мы хотели бы известить вас о рождении нашего малыша
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Мы рады представить вас ... - нашему новому сыну/дочке
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
В нашей семье появилось прибавление!!!! И мы рады сообщить вам о рождении...
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
С надеждой и любовью мы приветствуем ... , появившегося на свет
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Мы с гордостью представляем нового члена нашей семьи - ...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Мы рады сообщить вам о появлении на свет нашего сына/дочки.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

... en ... hebben zich verloofd.
... и ... помолвлены.
Per annunciare un fidanzamento
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... с радостью объявляют о своей помолвке.
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Мы с радостью объявляем о помолвке ...и...
Per annunciare un fidanzamento
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
... и ... объявляют о помолвке своей дочери, ... с ..., сыном ... и .... Свадьба планируется в августе.
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Приходи на вечеринку по случаю помолвки ... и ...
Invito ad una festa di fidanzamento
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Сердечно приглашаем вас на вечеринку в честь помолвки ... и ...
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Мы рады объявить о свадьбе ... и ...
Per annunciare un matrimonio
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Нина Комарова скоро станет Ниной Алексеевой
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
... и ... будут рады видеть вас на своей свадьбе. Добро пожаловать. Разделите с ними этот особый день их жизни.
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
... и ... хотели бы, чтобы вы присутствовали на свадьбе их сына/дочери ... числа в...
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Поскольку ты сыграл(а) важную роль в наших жизнях, ... и ... хотели бы, чтобы ты присутствовал(а) на их свадьбе ... числа, в...
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Мы были бы рады, если бы вы присоединились к нам ... числа, в..., на ...
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Мы хотели бы видеть вас на ужине по случаю...
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Сердечно приглашаем вас на...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Мы устраиваем дружескую вечеринку по случаю... и были бы рады, если ты сможешь прийти.
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Мы очень хотели бы, чтобы вы пришли
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Как вы смотрите на то, чтобы пойти в... для...
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare