Inglese | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
We are happy to announce the birth of…
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
With love and hope we welcome…to the world.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

... en ... hebben zich verloofd.
…and…are engaged.
Per annunciare un fidanzamento
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
…are happy to announce their engagement.
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
We are happy to announce the engagement of…and…
Per annunciare un fidanzamento
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Invito ad una festa di fidanzamento
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Per annunciare un matrimonio
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Miss…is soon to become Mrs. ...
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
We would be delighted if you would join us on..at…for…
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
U bent van harte uitgenodigd voor ...
You are cordially invited to…
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
We would very much like you to come.
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Would you like to come to…for…?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare