Esperanto | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Ni estas feliĉaj anonci la naskiĝo de...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Mi estas feliĉa por diri al vi, ke... nun havas filon/filinon.
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Ni ŝatus anonci la naskiĝon de nia nova knabo/knabino.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Ni estas ĝojigitaj por enkonduki vin al..., nia nova filo/filino.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Dek fingretoj, dek piedfingroj, kaj kun tiuj novaj ciferoj, nia familio kreskas. ... kaj... estas ĝojigitaj anonci la naskiĝo de...
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Kun amo kaj ni esperas, ke ni bonvenigas... al la mondo.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Ni estas fieraj anonci la plej novan membron de nia familio...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Ni estas ĝojigitaj anonci la alvenon de nia filo/filino.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

... en ... hebben zich verloofd.
...kaj ... estas fianĉiĝinta.
Per annunciare un fidanzamento
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
...estas feliĉaj anonci ilian gefianĉecon.
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Ni estas feliĉaj anonci la gefianĉecon de... kaj...
Per annunciare un fidanzamento
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Sinjoro kaj Sinjorino... de..., anoncas la engaĝiĝon de sia filino, ..., al..., filo de Sinjoro kaj Sinjorino..., (ankaŭ) de.... Aŭgusta geedziĝo estas planita.
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Venu kaj aliĝi al ni en festo por... kaj... por celebri ilian engaĝiĝon.
Invito ad una festa di fidanzamento
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Ni invitas al... kaj... engaĝiĝofesto le...
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Ni estas feliĉaj anonci la geedziĝon de... kaj...
Per annunciare un matrimonio
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Fraŭlino... estos poste Sinjorino...
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Fraŭlino... kaj Sinjiro... afable petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo. Vi estas bonvena por veni kaj ĝui la specialan tagon kun ili.
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Sinjoro kaj Sinjorino... petas vian ĉeeston ĉe la geedzeco de lia filo/ilino sur... ĉe...
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Ĉar vi estis tre gravaj en siaj vivoj, ... kaj... petas vian ĉeeston ĉe ilia geedziĝo su... ĉe...
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Ni tre ĝojus, se vi povus aliĝi nin la... ĉe... por...
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Ni petas la plezuron de via firmo ĉe vespermanĝo por festi...
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Ni invitas al...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Ni havos feston inter amikoj por festi... kaj ni tre ĝojus, se vi povus veni.
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Ni devus tre multe kiel vi venus.
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Ĉu vi ŝatus veni a ... por...?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare