Ceco | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
S potěšením oznamujeme narození...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
S potěšením Vám chceme oznámit, že se... narodil(a) syn/dcera.
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
S potěšením oznamujeme narození našeho malého chlapečky/holčičky.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
S potěšením Vám představujeme..., našeho syna/naší dceru.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Všichni slyšte novinu, máme větší rodinu! Dneska ráno byl ten čas, kdy další přišel mezi nás. ... a ... s potěšením oznamují narození....
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
S láskou a nadějí jsme přivítali... na svět.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
S potěšením Vám představujeme nejnovějšího člena naší rodiny...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
S nadšením Vám oznamujeme příchod našeho syna/naší dcery.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

... en ... hebben zich verloofd.
... a ... jsou zasnoubeni.
Per annunciare un fidanzamento
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
... s radostí oznamují své zasnoubení.
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
S radostí Vám oznamujeme zasnoubení ... a... .
Per annunciare un fidanzamento
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Pan a paní ... oznamují zasnoubení jejich dcery, ..., s..., synem pana a paní ... . Svatba se uskuteční v srpnu.
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Přijďte na večírek pro ... a ..., abychom oslavili jejich zasnoubení.
Invito ad una festa di fidanzamento
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Jste srdečně zváni na zásnubní oslavu pro ... a ... dne...
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Dovolujeme si Vám oznámit, že dne... budou oddáni... a...
Per annunciare un matrimonio
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Slečna se brzy stane paní ...
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
... a ... si dovolují oznámit, že budou oddáni dne... v... . Jste srdečně zváni s nimi prožít tento jedinečný den.
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Pan a paní... Vás zvou na svatební obřad jejich syna/dcery dne... v/na...
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Protože jste v jejich životech velice důležití, ... a ... vás srdečně zvou na jejich svatbu dne... v/na...
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
S radostí Vás zveme na... dne... u příležitosti...
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Rádi bychom Vás chtěli poznat na večeři u příležitosti...
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Jste srdečně zváni...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Pořádáme večírek pro přátele k oslavě... a byli bychom rádi, kdybyste mohli přijít.
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Bylo bychom velice rádi, kdybyste mohli přijít.
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Chtěli byste přijít k... na...?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare