Svedese | Frasario - Corrispondenza | Annunci e Inviti

Lettera | E-mail | Annunci e Inviti | Auguri | Messaggi

Annunci e Inviti - Nascita

We are happy to announce the birth of…
Vi har välkomnat ... till världen.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Det gläder mig att få berätta för er att ... nu har fått en liten son / dotter.
Quando terzi annunciano la nascita di un bambino
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vår efterlängtade son/dotter kom till världen ...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi är glada att introducera dig till ...; vår nyfödde son / nyfödda dotter.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio tramite un biglietto con la foto del nascituro
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Tio små fingrar, tio små tår. Fyller våra hjärtan med kärlek som består. ... och ... är glada att tillkännage födelsen av ...
Modo di dire per annunciare la nascita di un bambino
With love and hope we welcome…to the world.
Vi välkomnar kärleksfullt ... till världen.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Det gläder oss att introducera / presentera den nyaste medlemmen i vår familj ...
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi är överlyckliga över att kunna meddela ankomsten av vår son / dotter.
Quando una coppia annuncia la nascita di un figlio

Annunci e Inviti - Fidanzamento

…and…are engaged.
... och ... har förlovat sig.
Per annunciare un fidanzamento
…are happy to announce their engagement.
... är glada att kungöra sin förlovning.
Quando una coppia annuncia il proprio fidanzamento
We are happy to announce the engagement of…and…
Det gläder oss att tillkännage förlovningen mellan ... och ...
Per annunciare un fidanzamento
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Herr och fru ... kungör förlovningen mellan sin dotter, ..., och ..., son till herr och fru ... . Bröllopet är planerat till augusti.
Tradizionale, quando sono i genitori ad annunciare il fidanzamento della propria figlia
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom med och delta i en fest för ... och ... för att fira deras förlovning.
Invito ad una festa di fidanzamento
You are cordially invited to … and … engagement party on…
Ni är hjärtligt välkomna till ... och ... för förlovningsfest den ...
Invito ad una festa di fidanzamento

Annunci e Inviti - Matrimonio

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Det gläder oss att tillkännage bröllopet / äktenskapet mellan ... och ...
Per annunciare un matrimonio
Miss…is soon to become Mrs. ...
Fröken ... ska snart bli fru ...
Per annunciare un matrimonio, dal punto di vista della sposa
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Vi har det stora nöjet att inbjuda er att bevittna vigseln mellan ... och ... .
Per invitare qualcuno ad un matrimonio
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Ni inbjuds att med Er närvaro hedra vigselakten mellan vår son/dotter den ... i ...
Quando sono i genitori ad annunciare il matrimonio dei propri figli
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Vi ska gifta oss! Eftersom du har varit mycket viktig i våra liv önskar ... och ... din närvaro på vårt bröllop den ... i ...
Per invitare amici stretti al matrimonio

Annunci e Inviti - Rimpatriate / Eventi speciali

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Det skulle glädja oss om du ville komma med den ... klockan ... för ...
Per invitare qualcuno ad una rimpatriata, specificando motivo, ora, data e luogo
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi har nöjet att inbjuda dig att närvara vid en middag för att fira ...
Per invitare qualcuno ad una cena e spiegare il perché
You are cordially invited to…
Ni är hjärtligt välkomna på ...
Formale, per inviare un invito ufficiale. In genere usato in occassione di cene di lavoro.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
Formale, per invitare amici stretti ad un evento
We would very much like you to come.
Vi vill jättegärna att ni kommer.
Usato negli inviti per sottolineare il fatto che la presenza dell'invitato è attesa e gradita
Would you like to come to…for…?
Vill du komma till ... på/för ...?
Informale, invito rivolto agli amici senza un'occasione particolare